Thuis ‘kerken’ - de cijfers in coronatijd

20 november 2020

We zijn blij dat de technische voorzieningen goed werken om thuis de kerkdienst mee te kunnen maken. Als kerkrentmeesters willen we onderstaande informatie met u delen:

Ten eerste kerkdienstgemist.nl waardoor we kunnen meekijken of meeluisteren. We zijn verheugd over een grote meelevende gemeente. Elke ochtenddienst zien we ruim 400 verbindingen en elke avonddienst bijna 300. We schatten dat op respectievelijk 700 en 500 'kerkgangers'. Wellicht meer dan dat we in een normale situatie in de kerk zouden zien.
Dank ook aan de nieuwe groep vrijwilligers die de camera's en het geluid bedienen.

Ten tweede kerktijd.nl dat de uitnodigingen verstuurt en ons veel werk uit handen neemt. Er staan nu ruim 500 deelnemers in dit systeem. Elke zondag kunnen we nu nog maar 60 personen uitnodigen waardoor u dus 1x per 9 weken uitgenodigd kunt worden. Dat zijn er heel weinig, maar we bidden om betere tijden.

We vragen de deelnemers van kerktijd wel regelmatig hun mail te controleren en dan snel op de uitnodiging te reageren. Het komt wel eens voor dat een uitnodiging zo vaak is doorgestuurd zodat we op zaterdag nog moeten gaan bellen om de laatste plekken vol te krijgen.

Ten derde het digitaal collecteren. We mogen vaststellen dat dit goed loopt: de opbrengsten zijn zeker niet minder dan andere jaren. Het totaal van de collecten gedurende de eerste twee weken in november, inclusief dankdag, voor kerk en diakonie was zelfs ruim 10% meer in vergelijking tot dezelfde collectes vorig jaar (exclusief voedselpakketten Satu Mare en Borla). Dank hiervoor, ook namens de diaconie.

Als laatste willen we de zanggroep noemen die (met versterking) de thuiszang begeleidt. We zijn blij dat een mooie groep gemeenteleden dit op zich genomen heeft. Het is niet de bedoeling dat u thuis stil naar hen blijft luisteren zoals nu in de kerk het geval is. Nee, u mag voluit met hen meezingen!

Al met al positieve berichten in coronatijd.


Meer informatie:
A. Gotink
06-5733 5720
secretariscvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht