Viering Heilig Avondmaal mei

26 april 2021

Voor 9 mei staat een viering van het Heilig Avondmaal op het rooster. Op zondag 2 mei zal voorbereiding op de viering worden gehouden. In dit nieuwsbericht leg ik u uit hoe we het deze keer organiseren.

Omdat de kerkenraad het wezenlijk vindt voor het gemeente-zijn om zoveel mogelijk samen het sacrament te vieren, is besloten zondag 9 mei vier diensten te houden: 's morgens om 9 uur en 12 uur, 's middags om 4 uur en 's avonds om 7 uur. Elke dienst mogen er volgens de corona-regels 60 gemeenteleden die willen deelnemen aan de viering, aanwezig zijn in de kerk. Philalethes gebruiken we nu niet. Zo is er ruimte voor 240 gemeenteleden om deel te nemen aan de viering.

De uitnodigingen voor en de planning van de diensten zullen verzorgd worden zoals we dat de laatste tijd gewend zijn, via kerktijd.nl. De belijdende leden wordt gevraagd hun opties voor de diensten (graag meerdere) aan te geven via het formulier op kerktijd.nl. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met kerkrentmeester Albert Gotink, AGotink@hervormdscherpenzeel.nl of 06 5733 5720.

Degenen die hebben aangegeven wel de kerkdiensten te willen bezoeken, maar geen gebruik (kunnen) maken van kerktijd.nl zullen telefonisch benaderd worden.

Thuis vieren
De gemeenteleden die om welke reden dan ook niet in één van de vieringen aanwezig kunnen zijn, wordt de mogelijkheid geboden om thuis deel te nemen. Dit kunt u aanvragen via diaconie@hervormdscherpenzeel.nl of telefonisch bij diaken Peter Hamelink, 033-277 23 88.


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht