Geef Hoop - nieuws uit Mozambique

9 oktober 2020

Met de start van het nieuwe winterwerkseizoen willen we deze keer ook het diaconale project van vorig seizoen afsluiten. Anders dan anders, lopen er nu geen diensten en ontmoetingen door vanuit het vorig winterwerkseizoen.
Daarom nu de eindopbrengst van het project GEEF HOOP! vanuit onze gemeente.
De diaconie zal het eindbedrag overmaken naar het diaconaal project HGJB/GZB.
Wij willen dit eindbedrag met u en jou delen.

Nagekomen posten € 90,00
Collecte € 955,00
Giften € 1581,00
Oud papier € 750,00
Kaartverkoop € 100,00
Eindbedrag: € 3.476,00

Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen of meegewerkt, hartelijk bedanken!
Tegelijkertijd willen wij ook een stukje nieuws uit Mozambique delen, waaruit blijkt dat onze bijdrage hard nodig is en blijft.

Ondanks dat ook in Mozambique veel werk stilligt of anders gaat door corona, gaat het bezoekwerk daar door. Met de coronasteun die de GZB geeft kunnen de hulpverleners van Chiyembekezo in de dorpen speciale hygiënepakketten uitdelen maar ook voedselsteun geven.
De kerk heeft van de regering een speciale status gekregen daarvoor. Zo worden allerlei mensen bereikt, of ze nu wel of geen gemeentelid zijn. De hulpverleners merken dat ze hierdoor enorm van betekenis zijn en iets van Gods zorg voor mensen kunnen doorgeven. Dat maakt hen dankbaar.

En wij? Blijven ook wij in deze tijd proberen mensen hoop te geven? Op de gemeenteavond in januari hoorden we verschillende voorbeelden hoe gemeenteleden dit probeerden te doen.
In een tijd waarin dingen nog anders gaan dan we gewend zijn, zullen we soms creatief moeten zijn, om een andere manier te vinden voor contact of hulp. We mogen elkaar aanmoedigen dit te doen!

In Mozambique is de kerk ondanks zorgen dankbaar voor wat God geeft, en dat Zijn werk doorgaat.
In dat vertrouwen mogen wij dit project dan ook afsluiten.

Omdat veel acties niet zijn doorgegaan, laat de HGJB het project nog doorlopen. Mocht u geďnteresseerd zijn in hoe het project verder gaat, dan kunt u nog eens kijken op de website https://diaconaalproject.nl/.

Als u alsnog een bijdrage wilt leveren kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL35RABO0308316835 t.n.v. HGJB te Bilthoven o.v.v. 'diaconaal project'.


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht