Diensten alleen online

18 december 2020

Coronateam
In de kerkenraadsvergadering van 12 oktober is besloten een coronateam te formeren om adequaat te kunnen reageren op de snel veranderende maatregelen rondom het coronavirus. Het team bestaat uit twee kerkenraadsleden, twee gemeenteleden en een kerkrentmeester. We hopen u tijdig en volledig te informeren wanneer er wijzigingen zijn, maar niet alles is altijd even duidelijk dus wanneer u vragen heeft kunt u ook contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit bericht. Wij zullen voor de communicatie hoofdzakelijk gebruik maken van de website, wij vragen u daarom de website regelmatig te raadplegen voor de actuele maatregelen.

Update maatregelen

n.a.v. overleg coronateam 15 okt., 19 nov., 16 dec. 2020

Erediensten
Met ingang van zondag 20 december zullen de erediensten alleen digitaal worden uitgezonden en zullen er geen gemeenteleden worden uitgenodigd. In de diensten zullen alleen de volgende personen aanwezig zijn:

  • Kerkenraadsleden (Predikant, ouderling, diaken, afkondiger)
  • Koster
  • EHBO/BHV
  • Organist
  • Technicus (beeld en geluid)
  • 3 zangers

Bovenstaande maatregel geldt voor alle erediensten in ieder geval tot en met zondag 17 januari.

Geen activiteiten in Philalethes tot en met 19 januari 2021
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het RIVM en de richtlijnen van de PKN kunnen in ieder geval tot en met 19 januari aanstaande geen activiteiten meer plaats hebben in Philalethes. Alle in deze periode geplande vergaderingen/bijeenkomsten kunnen niet doorgaan en zullen moeten worden uitgesteld of in andere vorm (digitaal) moeten plaatsvinden.

Mondkapjes
Kerkgebouw:
Met ingang van zondag 18 oktober is het dragen van een (niet medisch) mondkapje voor alle bezoekers vanaf 13 jaar verplicht. Ieder persoon die zich verplaatst binnen het kerkgebouw dient een mondkapje te dragen, wanneer men op zijn/haar plaats zit mag het mondkapje af worden gezet. Het mondkapje dient vóór het binnen gaan van het kerkgebouw opgezet te worden en na afloop van de eredienst bij het verlaten van het kerkgebouw. Er gelden geen uitzonderingen, ook niet voor kerkenraadsleden.
In het gebruiksplan zal worden opgenomen dat bij doop- en trouwdiensten, op momenten waarop dit niet mogelijk is (zegen/dopen), de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht niet van toepassing zijn mits alle betrokkenen daarmee ingestemd hebben.

Philalethes:
Met ingang van zondag 18 oktober is het dragen van een (niet medisch) mondkapje voor alle bezoekers vanaf 13 jaar verplicht. Ieder persoon die zich verplaatst binnen Philalethes dient een mondkapje te dragen, wanneer men op zijn/haar plaats zit mag het mondkapje af worden gezet. Het mondkapje dient vóór het binnen gaan van Philalethes opgezet te worden en na afloop bij het verlaten van Philalethes. Voor binnenactiviteiten in Philalethes waarbij men geen vaste zitplaats heeft dient men ook een mondkapje te dragen.

Algemeen:
De huidige regels omtrent de 1,5 meter afstand blijven van kracht, dus ook als men een mondkapje draagt!
Een ieder dient zorg te dragen voor zijn/haar eigen (niet medisch) mondkapje.

Zingen
Met ingang van zondag 18 oktober zal er geen samenzang zijn, ook kerkenraadsleden zingen niet meer mee. Er zal gezongen worden door de zanggroep (3 gemeenteleden). De zanggroep zal plaats nemen op de galerij op de daarvoor aangewezen plaatsen. De zang zal versterkt worden door middel van een geluidsinstallatie.

Overige maatregelen
De overige maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. De aangepaste maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe versie van het gebruiksplan. Het gebruiksplan is terug te vinden op deze website.


Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht