Meer verruimingen

7 juli 2021

Erediensten:
Met ingang van zondag 18 juli wordt een maximum aantal gemeenteleden uitgenodigd met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel voor het bijwonen van de Erediensten.
Voor de erediensten zijn dan de volgende maatregelen van kracht:

 • Per dienst wordt een maximum aantal gemeenteleden toegelaten zodat een onderlinge afstand van 1,5meter kan worden gewaarborgd. Opgave via kerktijd.nl;
 • Bij klachten wordt u verzocht thuis te blijven;
 • Bij binnenkomst wordt verzocht om handen te desinfecteren;
 • Bij verplaatsingen binnen de kerk geldt niet langer een mondkapjesplicht;
 • Bezoekers krijgen een plaats toegewezen aan de hand van met kleuren gemarkeerde plaatsen waarbij rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen;
 • Samenzang is toegestaan;
 • Het totaal aantal te zingen coupletten is gemaximeerd op 11.

Rouw- en trouwdiensten
Voor rouw- en trouwdiensten gelden dezelfde maatregelen als voor reguliere erediensten.

Activiteiten in Philalethes:
Met ingang van 11 juli zijn activiteiten in Philalethes voor personen van 18 jaar en ouder weer toegestaan hierbij geldt een maximum personen per ruimte waarbij de onderlinge afstand van 1,5meter kan worden gewaarborgd. Hierbij dienen de volgende maatregelen in acht te worden genomen:

 • Bij (milde) klachten die passen bij het coronavirus wordt u verzocht thuis te blijven;
 • Houd een accurate registratie bij van groepsindelingen en/of presentie. Dit in verband met verplichte quarantaine bij een besmetting;
 • Stel direct na het ontvangen van een melding van besmetting alle personen in kennis die (direct) contact hebben gehad met de betreffende persoon;
 • Het is toegestaan (samen) te zingen tijdens een activiteit, aandachtspunt hierbij is de ventilatie van de ruimte;
 • Desinfecteren van handen bij de entree is verplicht;
 • Tussen aanwezigen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard (kunnen) worden.

Activiteiten in Philalethes voor personen tot 18 jaar blijven toegestaan onder de volgende aanvullende maatregelen:

 • Kinderen/jongeren met (milde) klachten die passen bij het coronavirus worden verzocht thuis te blijven;
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
 • Houd een accurate registratie bij van presentie. Dit in verband met verplichte quarantaine bij een besmetting;
 • Stel direct na het ontvangen van een melding van besmetting alle personen in kennis die (direct) contact hebben gehad met de betreffende persoon.
 • Kinderen/jongeren mogen samen zingen, aandachtspunt hierbij is de ventilatie van de ruimte;
 • Laat kinderen/jongeren zoveel als mogelijk zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen. Laat ze alleen als het niet anders kan gebracht/gehaald worden door ouders.
 • Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Houd daarom rekening met elkaar wanneer gelijktijdig activiteiten plaats hebben in Philalethes en stem zaken zoals begintijd en eindtijd zo op elkaar af dat onderling contact zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Wijs ook ouders op de geldende maatregelen.
 • Beperk het contact tussen ouders onderling zoveel mogelijk, organiseer haal- en brengmomenten zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Indien nodig kunnen haal- en brengmomenten in etappes worden georganiseerd en kunnen binnen ouders middels markeringen op de 1,5 meter afstand worden gewezen.
 • Neem de eerder afgegeven maatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree in acht.
 • Tussen leiding en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Ook tijdens sport- en spelactiviteiten.
 • De kinderen/jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.

Bezoekwerk
Voor het bezoekwerk gelden geen beperkingen meer, met uitzondering van de basisregels (1,5 meter afstand/handen wassen / geen handen schudden / bij klachten niet afspreken).

Overige maatregelen
De overige maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. De aangepaste maatregelen zullen worden opgenomen in een nieuwe versie van het gebruiksplan.


Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht