Avonddiensten vrij toegankelijk

17 oktober 2021

Erediensten
Met ingang van 3 oktober was het weer mogelijk om met meer mensen samen te komen in de erediensten omdat dan de 1,5 meter maatregel is vervallen. Wel luidt het advies om 'gepast afstand te houden' en daarnaast hebben wij rekening te houden met mensen die om welke reden dan ook zich niet veilig voelen bij deze versoepeling. Daarom is besloten tot de volgende wijze van uitnodigen en bezetting:

  • Eind september ontvingen alle mensen die ingeschreven staan bij kerktijd.nl een mail waarbij ze één van de volgende twee voorkeuren kunnen opgeven:
    • 'Ik wil een zitplaats op 1,5 meter afstand van overige kerkgangers'
    • 'Ik wil een zitplaats op gepaste afstand (+ 0,5 meter) van overige kerkgangers'
  • Vervolgens zijn op basis van de behoefte plaatsen ingericht voor kerkgangers die hebben gekozen voor 1,5 meter afstand. Deze plaatsen worden aangegeven met gekleurde A4'tjes.
  • De resterende zitplaatsen worden ingenomen door kerkgangers die hebben gekozen voor gepaste afstand (+ 0,5 meter), waarbij het aantal zitplaatsen voor maximaal 75% zal worden bezet. Deze plaatsen zijn NIET voorzien van gekleurde A4'tjes.
  • Vanaf zondag 24 oktober zijn de avonddiensten weer vrij toegankelijk voor iedereen. Voor de ochtenddiensten blijft het huidige uitnodigingsbeleid, via kertijd.nl, gewoon van kracht.

Het aantal kerkbezoekers uit de twee verschillende groepen zal naar rato worden uitgenodigd. De kerk zal derhalve de komende tijd nog niet volledig gevuld worden maar maximaal 75% van de beschikbare zitplaatsen.
De keuze voor een voorkeur is niet definitief maar kan wekelijks worden aangepast, het kan dus zijn dat de verhouding tussen de twee verschillende groepen de komende weken verschuift afhankelijk van de ontwikkelingen.

De beperking van het maximaal aantal te zingen coupletten van 11 komt te vervallen.

De collecte blijft vooralsnog in digitale vorm.

Philalethes
Met ingang van 27 september zijn alle activiteiten in Philalethes weer mogelijk tot een maximum van 100 personen. Hierbij moet de ruimte geschikt zijn voor de groepsgrootte om onderling gepast afstand te kunnen bewaren en moet er voldoende ventilatie (mogelijk) zijn.

Overige maatregelen
De basismaatregelen als handhygiëne/desinfectie, gepaste afstand houden, voldoende ventilatie en thuis blijven bij klachten blijven van kracht.


Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht