Naar 30 - en meer...

17 oktober 2020

Coronateam
In de kerkenraadsvergadering van 12 oktober is besloten een coronateam te formeren om adequaat te kunnen reageren op de snel veranderende maatregelen rondom het coronavirus. Het team bestaat uit twee kerkenraadsleden, twee gemeenteleden en een kerkrentmeester. We hopen u tijdig en volledig te informeren wanneer er wijzigingen zijn, maar niet alles is altijd even duidelijk dus wanneer u vragen heeft kunt u ook contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit bericht. Wij zullen voor de communicatie hoofdzakelijk gebruik maken van de website, wij vragen u daarom de website regelmatig te raadplegen voor de actuele maatregelen.

Afgelopen donderdag is het coronateam voor het eerst bij elkaar geweest en hebben wij, in lijn met de richtlijnen van het RIVM, een aantal nieuwe maatregelen opgesteld. U treft de nieuwe maatregelen aan in onderstaand bericht.

Nieuwe maatregelen

n.a.v. overleg coronateam 15 okt. 2020

Mondkapjes
Kerkgebouw:
Met ingang van zondag 18 oktober is het dragen van een (niet medisch) mondkapje voor alle bezoekers vanaf 13 jaar verplicht. Ieder persoon die zich verplaatst binnen het kerkgebouw dient een mondkapje te dragen, wanneer men op zijn/haar plaats zit mag het mondkapje af worden gezet. Het mondkapje dient vr het binnen gaan van het kerkgebouw opgezet te worden en na afloop van de eredienst bij het verlaten van het kerkgebouw. Er gelden geen uitzonderingen, ook niet voor kerkenraadsleden.
In het gebruiksplan zal worden opgenomen dat bij doop- en trouwdiensten, op momenten waarop dit niet mogelijk is (zegen/dopen), de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht niet van toepassing zijn mits alle betrokkenen daarmee ingestemd hebben.

Philalethes:
Met ingang van zondag 18 oktober is het dragen van een (niet medisch) mondkapje voor alle bezoekers vanaf 13 jaar verplicht. Ieder persoon die zich verplaatst binnen Philalethes dient een mondkapje te dragen, wanneer men op zijn/haar plaats zit mag het mondkapje af worden gezet. Het mondkapje dient vr het binnen gaan van Philalethes opgezet te worden en na afloop bij het verlaten van Philalethes. Voor binnenactiviteiten in Philalethes waarbij men geen vaste zitplaats heeft dient men ook een mondkapje te dragen.

Algemeen:
De huidige regels omtrent de 1,5 meter afstand blijven van kracht, dus ook als men een mondkapje draagt!
Een ieder dient zorg te dragen voor zijn/haar eigen (niet medisch) mondkapje.

Zingen
Met ingang van zondag 18 oktober zal er geen samenzang zijn, ook kerkenraadsleden zingen niet meer mee. Er zal gezongen worden door de zanggroep (3 gemeenteleden). De zanggroep zal plaats nemen op de galerij op de daarvoor aangewezen plaatsen. De zang zal versterkt worden door middel van een geluidsinstallatie.

Overige maatregelen
De overige maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Alle maatregelen zijn te vinden in het gebruiksplan. Het gebruiksplan is terug te vinden op deze website.

Activiteiten
Voor activiteiten in Philalethes gelden de volgende regels:

Leeftijd: 0 t/m 12 Geen mondkapje bij verplaatsing
1,5 meter afstand niet van toepassing
Geen beperking van aantallen per ruimte
Buitenactiviteiten toegestaan

 

Leeftijd: 13 t/m 17

 

Mondkapje bij verplaatsing
1,5 meter afstand onderling niet van toepassing
1,5 meter afstand naar leiding (ouder dan 17 jaar) wel van toepassing
Geen beperking van aantallen per ruimte
Buitenactiviteiten toegestaan in groepjes van maximaal 4 personen

 

Leeftijd: 18 en ouder

Mondkapje bij verplaatsing
1,5 meter afstand van toepassing
Beperking van maximaal 30 personen per ruimte
Buitenactiviteiten niet toegestaan

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht