Weer bezoekers bij kerkdiensten en jeugdactivi­teiten

25 februari 2021

Met ingang van zondag 28 februari worden weer 30 gemeenteleden uitgenodigd voor het bijwonen van de Erediensten. Voor de Erediensten blijven de volgende maatregelen van kracht:

 • Per dienst worden maximaal 30 gemeenteleden (incl. kinderen en excl. personeel) toegelaten. Opgave via kerktijd.nl;
 • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid (personen met (milde) klachten worden niet toegelaten) en verzocht om handen te desinfecteren;
 • Bij verplaatsingen binnen de kerk geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Bezoekers krijgen een plaats toegewezen waarbij rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen;
 • Er is geen samenzang, er wordt door maximaal 3 personen van de zanggroep (op de galerij) gezongen;

Indien u zich nog niet heeft aangemeld op kerktijd.nl kunt u zich aanmelden middels de volgende link: https://app.kerktijd.nl/member/register/50286d0e-5dec-4c23-b603-4ffd0d4da8a0
Bezoekers die zich eerder al aangemeld hebben kunnen inloggen bij kerktijd.nl om daar hun beschikbaarheid bij te werken.

Oppas / Zondagschool / Kinderbijbeluur
Met ingang van zondag 28 februari is het voor zowel de oppas, zondagschool als het kinderbijbeluur weer mogelijk om kinderen te ontvangen. Het is aan de leidinggevenden om afwegingen te maken en te bepalen op welk moment deze activiteiten weer opgestart zullen worden. De leidinggevenden zullen daarover de betreffende ouders informeren. Voor deze activiteiten zijn wel aanvullende maatregelen/adviezen van kracht zie onder 'aanvullende maatregelen/adviezen'.

Catechese / jeugdwerk
Met ingang van 1 maart is het weer mogelijk om jeugdactiviteiten te organiseren voor jongeren tot en met 17 jaar. Dit geldt dus zowel voor catechese als voor de jeugdclubs. Het is aan de leidinggevenden/catecheten om afwegingen te maken en te bepalen op welk moment deze activiteiten weer opgestart zullen worden. De leidinggevenden/catecheten zullen daarover de betrokkenen informeren. Voor deze activiteiten zijn wel aanvullende maatregelen/adviezen van kracht zie onder 'aanvullende maatregelen/adviezen'.

Aanvullende maatregelen en adviezen
Naast de eerder afgegeven maatregelen met betrekking tot activiteiten in Philalethes gelden met ingang van 28 februari de onderstaande aanvullende maatregelen en adviezen.

Voor leidinggevenden:
Maatregelen:

 • Houd een accurate registratie bij van groepsindelingen (en, indien van toepassing, subgroepen) en presentie. Dit in verband met verplichte quarantaine bij een besmetting;
 • Stel direct na het ontvangen van een melding van besmetting alle personen in kennis die (direct) contact hebben gehad met de betreffende persoon.
 • Organiseer de activiteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw of buiten op het eigen terrein en/of de directe omgeving van het (kerk)gebouw.
 • Houd bij het organiseren van je activiteiten rekening met de avondklok. Zorg ervoor dat de kinderen / jongeren voor de avondklok weer thuis kunnen zijn.
 • Laat kinderen / jongeren zoveel als mogelijk zelfstandig naar de activiteiten komen. Laat ze alleen als het niet anders kan gebracht / gehaald worden door één ouder.
 • Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Houd daarom rekening met elkaar wanneer gelijktijdig activiteiten plaats hebben in Philalethes en stem zaken zoals begintijd en eindtijd zo op elkaar af dat onderling contact zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Wijs ook ouders op de geldende maatregelen.
 • Beperk het contact tussen ouders onderling zoveel mogelijk, organiseer haal- en brengmomenten zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Indien nodig kunnen haal- en brengmomenten in etappes worden georganiseerd en kunnen binnen ouders middels markeringen op de 1,5 meter afstand worden gewezen.
 • Neem de eerder afgegeven maatregelen in acht zoals het desinfecteren van handen bij de entree en gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13 jaar).
 • Tussen leiding en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Ook tijdens sport- en spelactiviteiten.
 • De kinderen/jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Jongeren met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
 • Wanneer er tijdens de catechese of club een activiteit wordt gepland waarbij de kinderen / jongeren zich verplaatsen, dienen zij een mondkapje te dragen. Dit is verplicht vanaf 13 jaar, voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar is dit een advies.

Dringende adviezen:

 • De leiding van de catechese en club krijgen het advies om een mondkapje te dragen tijdens de catechese / club, de leiding is vrij om hier zelf een keuze in te maken. Bij verplaatsing is (op basis van de eerder afgekondigde maatregelen ) een mondkapje verplicht. Richt de ruimte zo in dat je als leiding op 1,5 m afstand van de kinderen / jongeren kunt blijven.

Voor ouders:
Maatregelen:

 • Laat indien noodzakelijk, kinderen / jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. digitaal of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Overige activiteiten in Philalethes
Andere activiteiten binnen Philalethes zijn tot en met 15 maart niet mogelijk met uitzondering van de twee volgende activiteiten:

 • Hulpverlening (Maatschappelijk werk);
 • Pastorale zorg.

Overige maatregelen
De overige maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. De aangepaste maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe versie van het gebruiksplan.


Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht