Verjaardags­fonds

24 juli 2020

Een aantal mededelingen over het verjaardagsfonds.

We gaan de naam 'verjaringsfonds' wijzigen in 'verjaardagsfonds'. Als we het woord verjaring zien dan denken we niet aan een verjaardag, vandaar deze verandering.

De meningen over het verjaardagsfonds zijn niet eensluidend. Best wel fijn dat deze meningen naast elkaar kunnen bestaan. Bij een verjaardag denken we al snel aan het ontvangen van cadeaus. Ook trakteren hoort erbij, een traktatie aan de kerk bijvoorbeeld.

In verband met corona heeft er geen afdracht plaatsgevonden over het eerste kwartaal 2020. Op 3 juli jl. zijn de ontvangen gelden over het eerste halfjaar 2020 ingeleverd, € 3.272, =. Een prachtig bedrag, zeker als we de omstandigheden zien waaronder het een en ander heeft plaatsgevonden. Allen die hieraan hebben meegewerkt, hartelijk dank.

Het is lastig om voldoende personen te vinden die bereid zijn om dit werk te doen. We gaan dan ook de werkdruk verlagen. Dat doen we door, in principe, 1 x per jaar hetzelfde adres te bezoeken voor een bijdrage aan het verjaardagsfonds. In de regel zal rond de verjaardag van het oudste gezinslid het bezoek worden afgelegd. Mocht een extra bezoek, bijvoorbeeld van een ander gezinslid, op prijs worden gesteld, dan kan hier, in overleg, vanaf worden geweken. Uiteraard ontvangt ieder gezinslid wel een kaart op zijn of haar verjaardag. De datum van ingang is 1 september 2020 en 2021 is dan het eerste kalenderjaar waarin het volledig gerealiseerd kan worden.

Soms is het noodzakelijk dat er geen verschil van mening is, bijvoorbeeld bij een coronapandemie. We ontkomen er dan niet aan om één te zijn in handelen. Bijvoorbeeld de wijze waarop we jarigen bezoeken en indien nodig enige tijd helemaal niet bezoeken.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht