Dienstenveiling 2020

26 juni 2020

Begin april heeft u kunnen lezen dat de dienstenveilingcommissie nog graag de deur open wilde houden om enkele activiteiten vanuit het dienstenboekje in het komende najaar door te laten gaan. De gedachte hierachter was dat het zo waardevol is elkaar als gemeenteleden te ontmoeten.

Zoals het er nu – eind juni 2020 – uitziet, zal voor samenkomsten voorlopig nog de 1,5 meter afstand tot elkaar nodig zijn. Ook dienen we de hygiënemaatregelen goed in het oog te houden. Bekijken we de activiteiten voor het komende najaar, dan zijn daarbij naar onze mening wel enkele activiteiten die mogelijk en uiteraard in overleg met de aanbieders, doorgang zouden kunnen vinden. Omdat wij de ontwikkelingen niet kunnen overzien en er onverhoopt weer tot annulering moet worden overgegaan, hebben wij besloten het hele activiteitenprogramma te annuleren. Wij hopen echter elkaar op andere momenten en manieren te mogen ontmoeten en naar elkaar om te zien.

Wij zijn erg dankbaar voor alle aanbiedingen die zijn gedaan. Voor 2021 hopen wij weer te mogen rekenen op hernieuwde aanbiedingen als vermeld in het nu vervallen activiteitenboekje.  

Wij wensen u allen een goede gezondheid en hopelijk tot spoedig ziens!

De dienstenveilingcommissie: Clarisse Rauw, Janneke den Boer, Annette Boer, Leonie Hueting en Anita Plomp


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht