Kinderoppas en Zondagsschool

17 september 2020

Vanaf zondagmorgen 5 juli zijn de kinderen van de kinderoppas en zondagsschool weer welkom in Philalethes. Er zullen voorlopig een beperkt aantal gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. Daarom is besloten de oppasdienst en zondagsschool tijdelijk samen te voegen.

De kinderen van de zondagsschool zijn tot nader bericht welkom in de ruimte van de kinderoppas. Bij binnenkomst is aan de rechterkant van de zaal een tafel ingericht voor de zondagsschool. De leiding van de oppas en zondagsschool zijn beide aanwezig.

Ook wanneer u de keuze heeft gemaakt nog niet naar de kerk te gaan, kunt u toch gebruik maken van de kinderoppas en zondagsschool, zodat u de mogelijkheid hebt thuis rustig de dienst te volgen.

Bij minimaal 5 kinderen gaat de oppasdienst en zondagsschool door. Daarom willen we een ieder die hiervan gebruik wil maken vragen uw kind(eren) uiterlijk vrijdag aan te melden via kinderen@hervormdscherpenzeel.nl
Dit graag wekelijks, zodat wij kunnen besluiten wel of niet aanwezig te zijn. Mocht er gezien de weinige aanmeldingen geen kinderoppas of zondagsschool zijn, dan laten wij dit uiterlijk zaterdag per mail aan de aangemelde ouders/verzorgers weten.

We kijken er naar uit uw kind(eren) weer te ontmoeten!

Wel willen we u graag wijzen op onze richtlijnen (mede vanuit de PKN en het RIVM):

  • Kinderen die koorts hebben blijven thuis;
  • Kinderen van 0-6 jaar met neusverkoudheid zijn volgens het RIVM gewoon welkom bij de opvang. Dit geldt niet als er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus;
  • Breng- en haalmomenten zijn kort;
  • Wanneer meerdere ouders / verzorgers tegelijkertijd binnen komen dient u onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • Uw kind(eren) wordt door 1 ouder / verzorger binnen gebracht tot de deur van de grote benedenzaal, waar 1 leidinggevende staat. Kinderen die kunnen lopen komen zelf naar binnen. Dit om de 1,5 meter afstand tussen ouders/ verzorgers en leiding te kunnen waarborgen;
  • Kinderen die vanuit emotionele veiligheid moeite hebben met het afscheid nemen bij de deur, kunnen door 1 ouder in de Maxi Cosi / kinderwagen worden binnengebracht, of in de box / op de grond worden neergezet.
  • Overige gezinsleden wachten buiten op het Kerkplein;
  • Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden;
  • Leiding onderling houdt wel 1,5 meter afstand
  • Na de dienst wacht u buiten Philalethes tot wij uw kind(eren) naar buiten brengen. Denkt u hierbij ook aan de 1,5 meter afstand.

Hartelijke groet en graag tot ziens namens de leiding van de kinderoppas en de zondagsschool.

Mariska Rebergen: 06-36261573
Janneke Boogaard: 06-28926338


Terug naar het nieuwsoverzicht