Procedure kerkenraads­verkiezing

3 april 2020

Enkele weken geleden is de procedure van de kerkenraads­verkiezing afgerond. Alle vacatures voor wijkouderling zijn nu weer vervuld. We zien uit naar de bevestigingsdienst van de brs. Gerritsen en Herrebout. Wanneer deze zal zijn, is in verband met de beperkingen door de coronacrisis nog niet duidelijk.

De procedure was anders dan we gewend zijn. Er was geen verkiezing vanuit dubbeltallen, maar een benoeming door de kerkenraad. De kerkorde biedt deze mogelijkheid als de lijst van broeders die op dubbeltal gezet zouden kunnen worden, uitgeput is.

De kerkenraad wil graag benadrukken dat dit een uitzondering is. De normale procedure blijft dat we dubbeltallen opstellen waar de gemeente dan een keuze uit maakt.

We hopen dat bij volgende vacatures de lijst met verkiesbare broeders zo groot is, dat benoeming niet nodig is. Paulus schrijft: "Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener [ouderling], begeert hij een voortreffelijk werk." (1 Tim. 3 : 1)


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht