Meeleven gemeente

4 april 2020

Het meeleven vanuit de gemeente blijkt uit het grote aantal luisteraars via de online kerkdiensten. Verder doet het ons goed te melden dat het digitaal collecteren prima verloopt.

Het gemiddelde bedrag per digitale collecte is op 22 en 29 maart niet minder als "een gemiddelde collecte" in de eredienst.

Natuurlijk zullen we ook de komende weken via onze website de mogelijkheden voor de digitale collecte steeds weer voor het voetlicht brengen.

Hartelijk dank namens de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.


Terug naar het nieuwsoverzicht