Fotoboekje vloerrestauratie

2 april 2020

Zowel in de kerkbode van 7 februari als van 21 februari j.l. heeft een bericht gestaan inzake het fotoboekje van de vloerrestauratie. Diverse gemeenteleden hebben dit boekje per mail of op een andere wijze besteld bij de secretaris van het college.

We hebben u/jou toegezegd nader te informeren over het afhalen van de fotoboekjes. In verband met het coronavirus zal dit na 1 juni zijn.

De wijze waarop en het tijdstip zullen we t.z.t vermelden in de kerkbode.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
A. Gotink
06-5733 5720
secretariscvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht