Digitale collecten

13 september 2021

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Dit kan op de onderstaande 3 manieren:

  • Overmaken via een eigen overboeking naar NL11 RABO 0372 4041 97 ten name van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel onder vermelding van : collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR code te scannen
  • Bij alle opties geldt: graag één bedrag (voor de beide diensten en beide collecten) per gezin. Ook voor de eventuele extra "deur"collecte.
  • Per 15 september is de digitale collecte veranderd. Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe kerk-app. Het collecteren via de link opent de kerk-app op uw telefoon als u die al geactiveerd heeft. Als u dit nog niet gedaan hebt wordt u naar de website van DonkeyMobile geleid. Hier kunt u via iDeal aan de collecte geven. De iDeal kosten komen voor nu voor rekening van de gever. Om deze kosten niet bij elke collecte te betalen is het handig om in de app een saldo aan te leggen. Dit werkt vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen zoals we eerder deden. Vanuit dit saldo kan er dan per collecte een bepaald bedrag gegeven worden.
  • Op basis van historische cijfers zal het ontvangen bedrag worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Wij danken u voor uw gift!


Meer informatie:
A. Gotink
06-5733 5720
secretariscvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht