Digitale collecten

4 april 2020

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Dit kan op de onderstaande 3 manieren:

  • Overmaken via een eigen overboeking naar NL11 RABO 0372 4041 97 ten name van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel onder vermelding van : collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR code te scannen
  • Bij alle opties geldt: graag één bedrag (voor de beide diensten en beide collecten) per gezin. Ook voor de eventuele extra "deur"collecte.
  • Op basis van historische cijfers zal het ontvangen bedrag worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Wij danken u voor uw gift!


Meer informatie:
A. Gotink
06-5733 5720
secretariscvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht