Kerk en corona

20 maart 2020

Update

Ook onze kerk treft maatregelen volgens de richtlijnen van de landelijke overheid in de corona-crisis. Dit raakt de erediensten en activiteiten waar veel mensen komen.

Helaas mogen we ook de komende weken geen publiek toestaan bij de diensten. Preken in een volledig lege kerk wordt door onze predikanten als heel lastig ervaren. Daarom was het plan de huidige richting van de PKN te volgen over maximum en afstand, maar op gezag van onze burgemeester hebben we besloten over te gaan tot een minimale bezetting: 1 ouderling, 1 diaken, koster, organist en degenen die nodig zijn om uitzending via Youtube te realiseren.

We hopen ook de komende diensten weer uit te zenden via Youtube. De juiste link zal worden gepubliceerd bij de gegevens van de dienst op de website van onze kerk. Daarnaast zijn de diensten natuurlijk ook te volgen via kerkdienstgemist.nl. De informatie over de diensten komt gewoon op de bekende pagina met het overzicht van de kerkdiensten.

Uitstel
De geplande doopdienst van 29 maart gaat niet door. Ook de belijdenisdienst die gepland stond op 5 april is uitgesteld tot later tijd.

Collecten
Zie het nieuwsbericht over digitaal colleceteren.

Activiteiten afgelast
Alle bijeenkomsten van verenigingen en clubs zullen de komende weken niet door gaan. Ook het overleg met de boeren dat op 23 maart gepland was, is geschrapt.
Verder adviseert de kerkenraad aan de huiskringen om in deze periode niet bij elkaar te komen. Het is goed om hierin de adviezen van de overheid te volgen om zo de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Behoefte aan contact
Maar ons gemeente-zijn houdt niet op. Samen leven we van Gods genade, in vr- en tegenspoed. Kent u ouderen of alleenstaanden die in deze crisistijd eenzaam zijn? Neem contact met hen op. En als er praktische of pastorale vragen zijn: bel of mail met uw wijkpredikant, wijkouderling of bezoekbroeder. We zijn er voor elkaar!


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht