Corananieuws - we mogen weer zingen

15 juli 2020

Vanaf zondag 5 juli kunnen we met 1,5 m afstand de erediensten weer bijwonen. De kerkenraad ziet uit naar uw komst. Ook al zijn we ons ervan bewust dat het bijwonen van de diensten uitsluitend kan met de nodige voorwaarden en beperkingen.

Nog steeds kunt u zich aanmelden voor de diensten.  Dit kan op de volgende wijze:
1. per mail via: aanmelden@hervormdscherpenzeel.nl (voorkeur)
2. per telefoon: 06-57 33 57 20 (secretaris cvk).

Gezinsleden mogen bij elkaar zitten. Oudere thuiswonende kinderen worden verzocht bij hun ouders te gaan zitten (i.v.m. de 1,5 meter regel en de daarvoor noodzakelijke ruimte).
Jongeren die verkering hebben mogen zich als 'stelletje' opgeven. Bij het aanmelden dient u naast uw naam en adres ook het aantal personen (per adres) op te geven.

Na de aanmelding wordt u automatisch uitgenodigd. Dit gebeurt per mail of telefoon. Gemeenteleden met gezondheidsklachten en degenen die tot de risico- of kwetsbare groepen behoren, worden verzocht zich niet te melden of dit later te doen.

De kerk is alleen via de ingang onder de toren toegankelijk. De beide zijuitgangen worden alleen gebruikt bij het verlaten van de kerk.

Bij binnenkomst dient u zich te houden aan de 1,5 meter-regel en wordt er geÔnformeerd naar uw gezondheid. Ook wordt gevraagd de handen te desinfecteren. Daarna wordt u naar uw plek begeleid. U wordt hierbij verzocht de aanwijzingen van de coŲrdinatoren op te volgen. Jassen en paraplu's dient u bij zich te houden.

In de kerk wordt niet gecollecteerd maar de collectes kunnen wel op de gebruikelijke wijze worden overgemaakt via de website van de kerk.

Zingen
Vanaf zondag 26 juli is er weer gemeentezang. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. Dit heeft de kerkenraad besloten in een extra vergadering op maandag 13 juli. Het door de PKN verstrekte rekenmodel geeft aan dat het risico op (maximaal) 1% ligt. Tot de genoemde zondag worden per dienst 4 gemeenteleden uitgenodigd om samen met de ambtsdragers te zingen.

Bij het verlaten van de kerk wordt u weer begeleid door de coŲrdinatoren. De gemeenteleden die in het middenschip zitten verlaten de kerk via het middenpad. Gemeenteleden die in de zijbanken of de zijbeuken zitten, verlaten de kerk via de zijdeuren.

Na de dienst is er, tot nader order, geen koffiedrinken. Op het Kerkplein dient de anderhalve meter richtlijn te worden gerespecteerd.

In het kader van de AVG hebben de cameramensen de instructie gekregen om, voor zover mogelijk, geen gemeenteleden in beeld te brengen.  

Vanaf 6 juli beginnen de zondagsschool en de oppasdienst en het KBU ook weer. De kinderen dienen door ťťn ouder te worden gebracht. Andere gezinsleden dienen buiten te wachten. U dient hierbij de aanwijzingen van de medewerk(st)ers op te volgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba - zie hieronder.

> Download het Gebruiksplan - hierin staan de keuzes die de kerkenraad op verzoek van de overheid heeft gemaakt in het kader van de coronacrisis.


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht