Verder met het diaconaal project

2 april 2020

Voorjaarsmarkt gaat definitief niet door
Nadat de coronamaatregelen verder aangescherpt zijn en langer gaan duren heeft de commissie besloten om de voorjaarsmarkt definitief niet door te laten gaan. De gedane bestellingen voor rollades, krentenbroden en haantje pik komen hiermee te vervallen. De houdbare spullen zijn inmiddels opgeslagen voor volgend jaar. De niet-houdbare spullen zijn naar Stichting burgerinitiatief Woudenberg e.o. gegaan. Deze Stichting ondersteunt alleenstaanden, echtparen, ouderen en gezinnen die in verborgen armoede leven. Op deze manier hebben we mensen in onze nabije omgeving een stukje hoop mogen geven in deze heel moeilijke tijd.

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die zich ingezet heeft bij de voorbereidingen van de markt, of een toezegging daarvoor heeft gedaan. Jammer dat het ťťn en ander niet door kon gaan. Maar wij waarderen de wil om te helpen enorm. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

Afhandeling dienstenboekje uitgesteld
Omdat activiteiten en workshops over een langere tijd worden aangeboden, worden de activiteiten niet direct door de dienstenveilingcommissie afgeblazen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus kunnen activiteiten verderop in het jaar misschien nog wel doorgaan. Mocht dat zo zijn, dan organiseert de commissie een alternatieve manier om te kunnen inschrijven. Uiteraard zullen we dan wel eerst de organisator(en) raadplegen.

We willen u dan ook vragen het dienstenboekje nog even te bewaren. De kerkradioluisteraars hebben nog geen dienstenboekje ontvangen. Het al of niet bezorgen van de boekjes laten we afhangen van de besluiten die er dan genomen worden.

> Download het dienstenboekje
> Download het inschrijfformulier: dit is natuurlijk handig als al uw huisgenoten een eigen inschrijfformulier willen invullen

Geven voor GEEF HOOP
Nu de voorjaarsmarkt niet doorgaat, willen we een andere financiŽle actie op touw zetten voor het HGJB/GZB-project GEEF HOOP. Juist in deze bizarre tijd is het belangrijk dat we zowel in Mozambique alsook in Nederland de jongeren leren, hoe ze de Hoop die in hen is door kunnen geven.

Het principe van het houden van een markt is als volgt: u geeft iets, u krijgt er iets voor terug en bovendien steunt u hiermee een goed doel. Onze nieuwe financiŽle actie houdt in: u geeft iets, u krijgt er zelf niets voor terug, en deze gift komt volledig ten goede aan het goede doel.

We zijn ons ervan bewust dat velen van ons door de coronacrisis financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen; dat het niet meevalt om juist in deze tijd anderen financieel te ondersteunen. Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die ondanks de crisis genoeg gekregen hebben om uit te delen. Daarom durven we met vrijmoedigheid een oproep te doen om naar draagkracht een gift te geven voor de actie "GEEF HOOP". Laat onze jongeren niet in de steek!

Uw gift kunt u overmaken op de rekening van de diaconie NL28RABO0355135078 o.v.v. "Geef hoop". Alvast bedankt.

Opbrengst financiŽle actie GEEF HOOP
Voor het geval u niet meer goed voor ogen hebt waar de opbrengst van het HGJB/GZB-project "GEEF HOOP" voor is, kunt u ook het filmpje hieronder bekijken.

Twee derde deel van de opbrengst gaat naar het project Chiyembekezo van de GZB in Mozambique. Vrijwilligers van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken zieken. Ze lezen met hen uit de Bijbel, vertellen het Evangelie en bidden met hen. Ook geven ze hoop aan jongeren door hen veel te leren over problematiek rondom HIV/aids, tienerzwangerschappen, alcohol, verveling, geldbesteding en geloof.

Eťn derde van de opbrengst gaat naar de HGJB om Nederlandse jongeren bewust te maken van hoe zij in hun eigen omgeving hoop kunnen geven!

GEEF HOOP in eigen omgeving
De actie "GEEF HOOP" zou met de voorjaarsmarkt tot een einde gekomen zijn. Juist doordat het in deze tijd meer dan ooit nodig is om elkaar hoop te geven en naar elkaar om te zien, hebben we besloten om de actieperiode te verlengen. We denken daarbij in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn. Laten we op een creatieve manier naar elkaar om blijven kijken.


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht