In vertrouwen

2 oktober 2019

Voor grote problemen/vragen/zorgen kunnen we terecht bij professionele hulpverleners; op geestelijk gebied bij onze predikanten.

Maar wat als er dingen ‘spelen’ die je niet onder bovenstaand kopje kunt/wilt rangschikken, maar die je toch bezighouden, misschien niet constant maar wel op gezette tijden een zekere onrust geven en waarover je best wel eens de mening/het inzicht van iemand anders zou willen horen. Juist vaak iets kleins, heel persoonlijks, voor een ander misschien onbetekenend en onzichtbaar, wat je in het verleden hebt meegemaakt en niet (goed) verwerkt. Het kan in het heden, bij het ouder worden vaak, een obstakel gaan vormen, je beperken in de natuurlijke omgang met elkaar, dichtbij of wat meer op afstand.

Voor deze of dergelijke kwesties is een gesprekje met een lid van het team Vertrouwenspersonen een uitgelezen mogelijkheid. Een kortdurend contact, wat langer met mekaar meelopen, binnen de christelijke gemeente zijn we er voor elkaar en kan een ontmoeting van hart-tot-hart enorm opluchten, helderheid verschaffen, verder helpen. Samen bidden, de bijbel open, op dezelfde basis vertrouwen wekken en zoeken naar vrede.

Is dit iets wat u/jou aanspreekt? Neem dan contact op met wijkpredikant of wijkouderling. Rechtstreeks bellen met de contactpersoon kan ook. Dit is Willie van de Kleut, telefoon 033 277 4084. Of via de mail: vertrouwenspersonen@hervormdscherpenzeel.nl


Zie ook: Vertrouwenspersonen

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht