Verkiezing kerkenraads­leden

14 november 2019

In verband met de aanstaande vacatures in de kerkenraad zijn dubbeltallen samengesteld voor 2 wijkouderlingen.

De verkiezing voor deze vacatures zal worden gehouden op woensdag 20 november a.s. om 19.00 in Philalethes. Vanaf 19.00 uur tot 19.30 hebben we in de grote zaal een bezinnend moment met Schriftlezing en gebed. Aansluitend daaraan kunnen de dan aanwezigen stemmen.

Vanaf 19.30 kunnen tot stemmen bevoegde lidmaten die niet in de bezinnende bijeenkomst aanwezig konden zijn, stemmen.

De op die avond gekozen broeders zullen dan uiterlijk vrijdag 29 november hun beslissing meedelen.

Het is mogelijk om bij deze verkiezingen een ander bij volmacht te laten  stemmen. U kunt het formulier hieronder vinden. Indien u geen mogelijkheid hebt om het daar te downloaden, kunt u ook contact opnemen met de assistent-scriba, Pieter Verrips,033-277 1161.

Ten aanzien van de vacatures van de diaconie zijn door diverse omstandigheden in afwijking van de gebruikelijke procedure twee broeders benoemd.
Wanneer u vragen hebt over deze benoemingen, kunt u contact opnemen met diaken Kees van Dijk, 033-2774255, kvandijk@hervormdscherpenzeel.nl

De vacature van ouderling ouderenzorg kon nog niet worden ingevuld.

> Download het machtigingsformulier


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht