Provincie betaalt alsnog mee aan renovatie vloer

13 juli 2019

Na het verstrekken van aanvullende informatie over de restauratie van de vloer en het, op verzoek, wijzigen van de procesorganisatie is er door de commissie, die de subsidieaanvragen dient te beoordelen, een positief advies afgegeven aan de Gedeputeerde Staten. Dinsdag 9 juli heeft het college van GS dit advies overgenomen en is ons alsnog een subsidiebedrag van maximaal Ä 384.466,-- toegezegd.

Na eind februari ons te hebben meegedeeld dat wij waren uitgeloot hadden we ons er al bij neergelegd dat wij niet meer in aanmerking zouden komen voor een subsidie in het kader van 'Functioneel gebruik Erfgoed 2019'. Groot was de verbazing toen medio juni ons alsnog een aantal aanvullende vragen werden voorgelegd.

Eťn van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie was dat de werkzaamheden door een erkend aannemer in de restauratiebouw dan wel een partij die voldoet aan eisen van gelijkwaardig niveau moest worden uitgevoerd. Aangezien bouwbedrijf Osnabrugge niet gecertificeerd is voor het werken aan monumenten/erfgoed en dat, volgens de commissie, onvoldoende kon worden aangetoond dat er sprake was van 'gelijkwaardig niveau' heeft zij contact opgenomen met collega-aannemer Legemaat & Van Elst uit Woudenberg. Aan hen werd de vraag voorgelegd of zij bereid waren voor het vervolg als hoofdaannemer op te willen treden tijdens de restauratie. Legemaat & Van Elst heeft een ruime ervaring in restauratiewerkzaamheden en doorloopt momenteel het certificeringstraject voor het verkrijgen van het ERM-certificaat. (Erkend Restauratiekwaliteit Monumentenzorg).

De provinciale commissie kon zich in het voorstel vinden waarna verdere beoordeling van de stukken plaatsvond. Met het uiteindelijke resultaat dat onze subsidieaanvraag werd gehonoreerd.

Aannemersbedrijf Legemaat & Van Elst zal zich met name bezig gaan houden met het monitoren van de te leveren kwaliteit van de werkzaamheden en met de juiste verslaglegging in het projectdossier. Bouwbedrijf Osnabrugge zal daarbij grotendeels voor de uitvoering van de werkzaamheden zorg blijven dragen.

Het laat zich raden dat we blij en verrast zijn met deze toegekende financiŽle ondersteuning voor de restauratie. Het geeft ook de ruimte om na te denken over gewenste zaken als het opnieuw sauzen van de wanden en het vervangen van de kussens in de banken.

Naar aanleiding van de te ontvangen provinciale subsidie heeft het college besloten om de bedragen, die wij de afgelopen maanden van gemeenteleden hebben ontvangen naar aanleiding van de 'financiŽle actie renovatie vloer', zonder tegenbericht te zullen terugstorten. Wanneer u voor 30 augustus niet heeft gereageerd bij de penningmeester dan zullen wij het van u ontvangen bedrag op uw rekening terugstorten. Reageren kan via: penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl of 033-2773732. Aan gemeenteleden die contant een bedrag hebben gegeven voor de renovatie van de vloer en dit bedrag terug wensen te ontvangen, wordt verzocht om voor 30 augustus zijn of haar bankrekeningnummer door te geven aan de penningmeester.

> Lees meer over de vloerrenovatie
> Bekijk de foto's


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht