De laatste loodjes: vloerrenovatie

29 november 2019

Nog een tweetal weken en dan is het zover. Vanaf 15 december hopen we weer te gaan kerken in ons eigen kerkgebouw. Vorige week zijn de laatste banken en de preekstoel uit de opslag naar de kerk gebracht. De wanden in de kerk zijn gesausd en de zijbanken zijn ingekort en gemonteerd op de houten vloer. De afgelopen week zijn de ophogingen van de achterste banken gemonteerd en afgewerkt en is begonnen met het vastzetten van de banken in het middenschip en de zijbeuken. 

Deze weken wordt er ook 'proefgestookt'. Door middel van een zogenaamd stookprotocol worden de convectors en het water in de vloerverwarmingsleidingen op temperatuur gebracht. 

De armaturen in middenschip, die het ton-gewelf moeten aanlichten zijn gemonteerd. En de montage van de overige armaturen en spots is afgelopen week begonnen. 

De kussens zijn ingemeten en worden momenteel door de stoffeerder op maat gemaakt. Of alle kussens op tijd klaar zijn is nog de vraag omdat de galerij momenteel niet toegankelijk is. Deze wordt de komende week weer bereikbaar wanneer het folie wordt verwijderd en de steigerconstructie wordt gedemonteerd.

In week 50 wordt het orgel opnieuw gestemd en worden de geluidboxen gemonteerd. Dan zal ook het geluid en de verlichting worden getest.

Tenslotte zal de koster in de laatste week voor de ingebruikname (week 50) een beroep doen op een aantal mensen uit de gemeente om de kerk schoon te maken.

Aanvangstijden
De aanvangstijden zullen vanaf zondag 15 december, wanneer we weer in het eigen kerkgebouw diensten houden, wijzigen naar 9.30 uur en 18.30 uur. In verband met de uitzenddienst van DaniŽlle Davelaar op 15 december om 15.00 uur, komt de avonddienst van 18.30 uur te vervallen.

Restant vloerdelen en kerkbanken
Naar aanleiding van de mededeling dat gemeenteleden zich konden melden als zij belangstelling hadden voor een kerkbank of overgebleven vloerdelen, hebben een aantal gemeenteleden zich gemeld bij het college. Deze gemeenteleden worden op korte termijn benaderd met de vraag wat hun specifieke wensen zijn. Aan de hand van de reacties, beslist het college hoe zij een en ander verdeeld.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht