Toelichting uit­voering renovatie kerkvloer

19 april 2019

In de aanloop naar de vloerrenovatie hebben we geprobeerd om u, als gemeente, zo goed mogelijk te informeren. Antwoorden op de vragen: 'Waarom is het nodig? Wat gaat we doen? Hoe gaan we het doen?, hebben we zo volledig mogelijk proberen te beantwoorden. Maar dat laat onverlet dat we niet op alle vragen hebben kunnen antwoorden. Of omdat ze niet zijn gesteld of omdat deze ons niet hebben bereikt.

Eén van de zaken die bij een aantal gemeenteleden, naar het schijnt, leeft, is het volgende: 'Waarom hebben gemeenteleden die actief zijn in de bouw geen gelegenheid gehad om in te schrijven op het project en waarom is er niet meer een beroep gedaan op vrijwilligers?
Deze vragen zijn tijdens de voorbereiding wel degelijk overdacht en besproken.

Hierbij is het belangrijk te melden dat de kerk een rijksmonument is. Dat betekent dat er aan de voorkant behoorlijk wat eisen worden gesteld aan de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de Monumentencommissie en met het Samenwerkings-verband Cultureel Erfgoed van de provincie Gelderland. En dan blijkt dat niet alles wat door ons is gewenst ook wordt goedgekeurd.

Ten tweede zijn er, door het bevoegd gezag, voorwaarden gesteld aan de uitvoerende partijen. Ervaring met restauratiewerk van deze omvang was geen wens maar een eis. De hoofdaannemer diende, op basis van referentieprojecten aantoonbaar, aan te geven welke ervaring hij in het restauratiewerk heeft. Dat is ook de reden waarom we geen individuele gemeenteleden actief in de bouw, hebben kunnen inzetten.

Om dezelfde reden kunnen we ook maar een beperkt beroep doen op vrijwilligers. Ook van hen wordt een specifieke deskundigheid gevraagd die er veelal niet is.
Bovendien vraagt het inschakelen van vrijwilligers veel voorbereiding en coördinatie en is vaak omgeven met een zekere vrijblijvendheid.
Hoe ga je om met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden? Hoe wordt het verzekering technisch geregeld? Wie is er eindverantwoordelijk en coördineert de werkzaamheden? Wie kunnen we aanspreken als de planning niet wordt gehaald? Het zijn zo maar een paar vragen die een dergelijk project nog complexer zouden maken.

Met het voorbereiden van deze klus moest over veel zaken worden nagedacht, werd er door tal van partijen meegedacht en meebeslist en werden we soms een kant opgestuurd die niet onze eerste voorkeur had.
Bovendien hebben we ons regelmatig de vraag gesteld: 'Is dit wat kan, ook verstandig om te doen? We hebben zorgvuldig de risico’s en consequenties in kaart gebracht. Vandaar ook de lange voorbereidingstijd. En straks weten we of, wat we toen hebben besloten, verstandige besluiten zijn geweest.

Tenslotte, zijn er vragen, wilt u informatie of wilt u wat kwijt? Schroom niet en neem contact op.

> Lees meer over de vloerrenovatie
> Bekijk de foto's


Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht