Geen asbest!

30 maart 2019

De achterliggende weken hebben we zowel een meevaller als een tegenvaller moeten noteren met betrekking tot de vloerrenovatie van onze kerk. Maar het proces gaat door. Zaterdag 30 maart werden de banken uit de kerk verwijderd.

Geen provinciale subsidie
Recent hebben we bericht ontvangen van de provincie dat we, na loting, niet in aanmerking komen voor een subsidie. Er waren 68 aanvragen bij de provincie binnen gekomen waarbij voor ruim 27 miljoen aan subsidie werd aangevraagd. Het systeem van loting leverde de provinciale staten (die over de loting gaat) veel kritiek op. 'Zo ga je niet om met publiek' geld en 'het levert je over aan een vorm van willekeur' waren enkele reacties. Of het in de toekomst anders zal gaan zal de tijd leren. Wij moeten het in ieder geval zonder provinciale subsidie stellen.

Geen asbest
Goed nieuws kwam er 18 maart van de aannemer. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de ommanteling om de verwarmingsbuizen toch niet asbesthoudend te zijn. De gecontracteerde partij die de asbestsanering zou gaan uitvoeren heeft op basis van het eerste rapport, waarbij sprake was van relatief lage waarden, op eigen initiatief, aanvullende monsters genomen. Hieruit kwam naar voren dat er geen asbesthoudend materiaal werd waargenomen. Na het opstellen van een nieuwe asbestinventarisatierapport is in overleg met het bevoegd gezag (de Omgevingsdienst) geconcludeerd dat er geen asbest aanwezig is en dat de verwarmingsbuizen op een traditionele manier kunnen worden verwijderd. Dit betekent een forse financiŽle meevaller en wellicht tijdwinst in de planning.


Lees meer


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Zie ook:

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht