Praktische informatie vloerrenovatie

1 november 2019

Wij zijn erg dankbaar dat onze kerkdiensten tijdens de aanpassingen van onze vloer doorgang konden vinden. We danken de kerkelijke gemeenten van de Sionkerk én van De Achthoek die hun medewerking wilden verlenen.
Om het elders kerken in goede banen te leiden, was de belangrijkste informatie op een rij gezet.

Onderstaande informatie is niet meer actueel omdat we vanaf 15 december 2019 weer in ons eigen kerkgebouw terecht kunnen.

> Download de flyer
> Bekijk de foto's! - elke week nieuwe...

Algemeen
De eerste keer dat wij elders naar de kerk gaan, is zondag 31 maart.
De kerkdiensten worden - net als nu - ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl èn via de kerkradio.
Voor ouderen die slecht ter been zijn, is straks natuurlijk ook de kerkauto beschikbaar. Vervoer kunt u aanvragen via onze contactpersoon Atie Jochemsen, tel. 033-2774022.

In de kerken gebruiken we een liturgie op papier (in de Sionkerk) en via een beamer (in De Achthoek). Het is dus niet nodig uw psalmboek en Weerklank mee naar de kerk te nemen. Bijbel meenemen mag natuurlijk wel (graag zelfs!).
Na de diensten zorgen we dat er niets van ons in de banken of elders blijft liggen.
Eventuele geconstateerde schade melden we bij de dienstdoende koster.

Alle doordeweekse en zondagavondactiviteiten vinden, net als nu, in Philalethes plaats. Houdt u rekening met de beperkte toegang tot het Kerkplein in verband met de bouwwerkzaamheden? Parkeren is daar alléén toegestaan voor auto's van gemeenteleden die slecht ter been zijn .

Bijzondere diensten
De avondmaalsdiensten vinden op de al vastgestelde data plaats.
De dienst waarin gemeenteleden openbare geloofsbelijdenis afleggen, vindt plaats op zondag 14 april in de Sionkerk. De aanvang van deze dienst is om 15.30 uur. De middagdienst in De Achthoek komt dan te vervallen.
Op Goede Vrijdag is de ochtenddienst (die speciaal is bestemd voor de kinderen van de gemeente) in de Achthoek. Deze dienst begint om 10.00 uur. De avonddienst wordt verplaatst naar de middag (aanvang 16.30 uur) en wordt gehouden in de Sionkerk.
De dienst op 2e Paasdag vervalt.
De dienst op Hemelvaartsdag begint, net als de zondagse diensten, om 8.30 uur en wordt gehouden in de Sionkerk.
De dienst op 2e Pinksterdag vervalt.

Over de ochtenddiensten
De ochtenddiensten worden gehouden in de Sionkerk, Renes 121, Scherpenzeel en beginnen om 8.30 uur (half negen).
De klok van onze Grote Kerk wordt om 8.00 uur (net als nu) geluid. Dus een half uur vóór de dienst.
Kinderoppas én zondagsschool worden in Philalethes gehouden. Vanaf 8.00 uur is daar leiding aanwezig. Houdt u rekening met extra reistijd en de beperkte toegang tot het Kerkplein?
Het Kinderbijbeluur wordt gehouden in de Sionkerk.
Achter de Sionkerk is voldoende ruimte voor auto’s.
Onder de Sionkerk is parkeerruimte voor fietsen. Deze fietskelder is bereikbaar via 2 ingangen met een trap aan beide zijkanten van de kerk. Bij de ingang aan de zuidzijde (rechts) kunt u worden geholpen.
Jongeren van onze kerk helpen gemeenteleden die moeite hebben de fiets de kelder in te brengen (alleen zuidzijde).
De deuren van de kerk, inclusief fietsenkelder, gaan op slot waardoor het niet nodig is de fietsen op slot te zetten. U kunt wel altijd naar buiten, maar als u naar binnen wilt, moet u voor de kerk op de bel drukken.
Tijdens deze dienst is de koster bereikbaar op 033-2770794.
Koster en BHV zitten achterin de kerk.
Na afloop van de dienst worden de ingeleverde fietsen weer tijdig naar boven gebracht.
In de Sionkerk gebruiken we alleen de middelste 4 vakken. De buitenste vakken dus niet.
Na afloop van onze dienst dient de kerk èn de ruimte rond de Sionkerk om 10.00 uur weer beschikbaar te zijn voor de Gereformeerde Gemeente.
Gedurende de renovatie van de vloer vervalt het drinken van koffie, thee en fris na afloop van de dienst.

Over de middagdiensten
De middagdiensten worden gehouden in De Achthoek aan de Molenweg 1, Scherpenzeel en beginnen om 16.30 uur (half vijf).
De klok van De Achthoek wordt om 16.15 uur geluid.
Links van De Achthoek, en beperkt aan de Molenweg, is er parkeergelegenheid voor auto's.
Rechts van De Achthoek is een fietsenstalling.
We hebben begrepen dat de ringleiding (het geluid voor gemeenteleden met een gehoorapparaat) voorin de kerk minder goed is te ontvangen.
De deuren van De Achthoek gaan tijdens de dienst op slot.
U kunt wel altijd naar buiten, maar als u naar binnen wilt, moet u voor de kerk op de bel drukken.
Koster en BHV zitten achterin de kerk.

Toelichting gemaakte keuzes
De keuzes zijn gemaakt in overleg met, voor zover van toepassing, de kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters van de Sionkerk en de Achthoek.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze keuzes mogelijk niet ieders voorkeur heeft of instemming zal hebben. Het vraagt van iedereen een extra inspanning. Van de gemeenteleden (met kleine kinderen), van de (hulp)kosters, van de leidinggevenden van zondagsschool, oppasdienst en KBU en van de organisten, etc. Aan de andere kant: We zijn blij dat we als gast welkom zijn in de Sionkerk en de Achthoek waarbij opgemerkt dat de eerste bereid was de aanvangstijd van de eigen ochtenddienst voor ons aan te passen.

Voor wat betreft de aanvangstijden is gekeken naar de beschikbaarheid, naar de huidige aanvangstijden van beide kerken en naar de verdeling van de diensten. (tijdstip ochtend- en avonddienst niet te dicht bij elkaar).

Zondagsschool en kinderoppas
De keuze om met de zondagsschool en de oppasdienst in Philalethes te blijven heeft een praktische reden. Tussen de afloop van onze dienst inclusief het verlaten van het terrein van de Sionkerk (10.00 uur) en de aanvang van de dienst van de Gereformeerde Gemeente (10.30 uur), zit slechts een half uur. In dit half uur brengen ouders hun kinderen bij de oppas en gaan zelf naar de kerk. In het gesprek met de afvaardiging van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet gewenst is dat beide groepen kinderen 'elkaar kruisen'. En omdat we dit niet kunnen garanderen, is deze keus gemaakt. We zijn ons ervan bewust dat er, indien nodig, geen gebruik gemaakt kan worden van de BHV-ers uit de kerk. Na overleg met de leiding van zondagsschool en oppasdienst hebben we geconcludeerd dat er voldoende volwassenen aanwezig zijn die, bij een eventuele calamiteit, handelend kunnen optreden.

Koffiedrinken na de dienst
Ook voor het, tijdelijk, laten vervallen van het koffiedrinken na de dienst zijn er een aantal (praktische) redenen. De (hulp)kosters zijn, anders dan nu, niet meer aanwezig om de koffie te zetten. Dit geldt ook voor het klaarzetten van de kopjes en andere daarvoor noodzakelijke werkzaamheden. Daarnaast vraagt het elders kerken een extra inzet van de (hulp)kosters. De verwachting is dat, door de afstand tussen Sionkerk en Philalethes, het aantal koffiedrinkers zal afnemen. In goed overleg is daarom besloten om het koffiedrinken tijdelijk stop te zetten.

Planning
Op zondag 24 maart 2019 zijn voor de laatste keer voor de werkzaamheden van start gaan, in de kerk erediensten gehouden.

Op 18 mei is er een open dag georganiseerd. Tijdens de open dag was het mogelijk de kerk te bekijken en een toelichting te krijgen op de werkzaamheden. Henk van Woudenberg heeft tijdens de open dag belangstellenden informeren over de geschiedenis van de kerk.

Opening
Als alles naar wens verloopt en er geen onverwachte tegenvallers zijn, worden op vrijdag 13 december de werkzaamheden opgeleverd. Dit betekent dat we dus nog voor de kerst weer gebruik kunnen maken van de kerk.

Lees meer

Zie ook de nieuwsberichten:


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht