Tijdelijk onderkomen - vervanging kerkvloer

21 december 2018

Stap voor stap wordt steeds duidelijker hoe en wanneer het vervangen van de vloer zal plaatshebben. De meeste onderzoeken zijn afgerond en van de Omgevingsdienst, die de vergunningverlening verzorgd, is bericht ontvangen dat zij voornemens zijn de vergunning te verlenen. De exacte startdatum van de werkzaamheden is nog niet bekend. De verwachting is dat dit in maart 2019 zal zijn.

Voor de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden kunnen wij geen gebruik maken van de kerk. Bij eerdere berichtgevingen over de restauratie is hier al melding van gemaakt. 

We zijn blij te kunnen melden dat de kerkenraden van de Sionkerk en de Achthoek bereid zijn ons voor die periode ‘onderdak’ te verlenen.

De kerkenraad van de Sionkerk is bereid het tijdstip van hun ochtenddienst aan te passen. Met de kerkenraad van de Achthoek is afgesproken dat wij aan het eind van de middag gebruik mogen maken van hun kerkgebouw. De aanvang van de ochtenddienst wordt dan om 8.30 uur in de Sionkerk en om 16.30 uur voor de middagdienst in de Achthoek.

Op donderdag 21 februari 2019 staat er een informatieavond voor de gemeente gepland. Op deze avond zullen verschillende sprekers uitleg geven over het voorbereidingstraject, de keuzes die zijn gemaakt en welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden.

Zie ook eerdere berichten:


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht