Vervanging vloer

28 september 2018

Het is al weer enige tijd geleden dat wij u informeerden over de plannen voor het vervangen van de vloer in de kerk. Na de presentatie in maart in Philalethes, heeft er op verzoek van het Samenwerkingsverband Cultureel Erfgoed provincie Gelderland een aanvullend bouwhistorisch onderzoek plaatsgehad naar de vloerdelen in de kerk. Hieruit bleek dat een deel van de vloerdelen stammen uit de 17de eeuw. Vanwege de historische waarde dienen deze te worden hergebruikt. In overleg met het Samenwerkingsverband is besloten om de delen weer terug te laten komen als afwerking op de betonnen constructievloer. De architect zal hiervoor een voorstel doen. 

Kort voor de zomervakantie heeft het College de aanvraag Omgevingsvergunning ingediend bij de Omgevingsdienst. Inmiddels is de sloopvergunning verleend. Er moeten nog aanvullende stukken worden ingediend die betrekking hebben op de beschermende maatregelen van het archeologische materiaal, de kansel en het orgel.

Met de installateurs en aannemer zijn er al een aantal gesprekken geweest. Besloten is dat de werkzaamheden middels een Bouwteam zullen plaatsvinden. Met de verbouwing van de grote zaal van Philalethes hebben wij daar goede ervaringen mee opgedaan. En gelet op de huidige marktsituatie in de bouw is deze manier van samenwerking een voor de hand liggende oplossing. 

Het is de bedoeling dat in de novembervergadering de plannen worden gepresenteerd aan de kerkenraad. We hopen eind van dit jaar vergunning te krijgen. In januari 2019 vindt dan besluitvorming plaats over de begroting. De werkzaamheden staan gepland van april tot en met juli 2019. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke uitloop door extra werkzaamheden in verband met archeologie en asbest. Hier wordt momenteel aanvullend onderzoek naar gedaan. De plannen worden in februari of maart 2019 gepresenteerd aan de gemeente. 

Voor tijdelijke huisvesting hebben we een beroep gedaan op de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente met het verzoek om, voor de ochtenddienst, gebruik te mogen maken van hun kerkgebouw. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden waarbij van onze kant een voorstel is gedaan voor het tijdstip van de eredienst. Dit zal voor besluitvorming worden voorgelegd aan de beide kerkenraden. Voor de avonddienst zal er eind september een gesprek plaatsvinden met de kerkenraad van De Achthoek.

Eerdere nieuwsberichten:
Informatieavond vernieuwing vloer kerk - 13 april 2018
De vloer van de kerk - 8 januari 2018


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht