Informatieavond vernieuwing vloer kerk

13 april 2018

Het was een gezellige drukte tijdens de inloop informatieavond op 19 maart jl. Vele gemeenteleden maakten van de gelegenheid gebruik om zich op de hoogte te stellen van de (voorlopige) plannen met betrekking tot de vervanging van de vloer in de kerk. Aan de hand van een aantal informatieborden en een powerpoint presentatie kon men kennis nemen van de onderzoeken die al plaats hebben gevonden en van de plannen.

Het was de wens van het college om de gemeente al in een vroeg stadium mee te nemen in het proces van onderzoek en voorbereiding. Enerzijds om ieder te informeren over de ernst van de verzakking en de noodzaak van adequate maatregelen en anderzijds om de gelegenheid te geven feedback te geven, vragen te stellen en suggesties te doen. Wij waren dan ook blij verrast over de grote opkomst. 

Dat is ook de reden geweest om (nog) geen compleet plan te presenteren. Maar slecht richtinggevend te zijn. De input die we tijdens de bijeenkomst ontvingen maar ook de schriftelijke reacties willen we meenemen in de verdere uitwerking. Alle voorstellen en suggesties worden op hun merites beoordeeld en, voor zover van toepassing, verwerkt in de plannen. 

Soms gaan deze voorstellen veel verder dan onze (financiŽle) polsstok lang is. Dit betekent dat we, als college, keuzes moeten maken. Wat kunnen we wel en wat niet. 

Uit het constructieve onderzoek is gebleken dat de gemetselde poeren waar de balklagen met de vloerdelen op rusten op zogenaamde "zwarte' grond staan. Dit is niet dragende grond en reden van de verzakking van de vloerconstructie. Uit onderzoek blijkt dat de dragende laag op twee meter diep zit. De nieuwe funderingsconstructie zal bestaan uit zogenaamde stalen buispalen gevuld met beton met daarover betonnen balken waar de nieuwe vloer op wordt aangebracht.

Samen met architect en constructeur worden de komende weken en maanden de plannen verder uitgewerkt. Ook zal er nog een akoestisch onderzoek plaatsvinden en moet er ook op het gebied van archeologie en asbest meer onderzoek plaatshebben.

We hebben contact gehad met de kerkenraad van de Sionkerk en de vraag voorgelegd of wij, voor de ochtenddienst, gebruik kunnen maken van hun kerkgebouw. Hoewel er voor wat betreft de tijden nog overleg zal zijn, hebben zij al wel toegezegd hier medewerking aan te willen verlenen. Voor de avonddienst zijn we ons nog aan het oriŽnteren.

U begrijpt dat er nog wel wat werk verzet moet worden voordat er definitieve besluiten genomen kunnen worden. We houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Terug naar het nieuwsoverzicht