Helen door te delen

15 september 2017

Wat gebeurt er allemaal? Aanslagen, natuurrampen, discriminatie, terrorisme in de wereld om ons heen. En dan mijn eigen leventje daarnaast. Of er middenin. Staat het allemaal ‘ver van je bed’? En heb je genoeg aan wat er in je eigen leven passeert? Of in de kring van de familie? Aan vreugde en zegeningen, of juist zorgen, vragen? Hedendaagse ontwikkelingen of juist zaken uit het verleden? Tot op zekere hoogte kun je daar heel goed mee overweg, maar het kan gebeuren, dat het je gewone functioneren belemmert en je het niet kunt loslaten (of jou niet loslaat).

Wat kan het dan goed zijn om eens op een heel vertrouwelijke, laagdrempelige manier deze dingen te delen met iemand die een luisterend oor voor je heeft. Iemand uit je eigen kerkelijke achterban, geen wetenschapper of professional, maar een zuster/broeder in het geloof. Je mag alles delen, je hoeft je niet groot te houden, domme of gekke vragen/gedachten/twijfels bestaan niet. Kom er maar mee voor de dag wat je bezighoudt, wat je belemmert, wat misschien angstig maakt, met je verleden mogelijk ook. Samen nadenken over wat God bedoelt, dus bij een open Bijbel! Dat geeft houvast, opluchting en vertrouwen. De vragen, zorgen zijn dan niet ineens verleden tijd, maar het geeft ruimte en mogelijkheden om er op een andere, op de juiste manier mee om te gaan.

In de gemeente zijn enkele vertrouwenspersonen die in deze situatie ingeschakeld kunnen worden. Daar wordt uiterst zorgvuldig mee omgegaan en samen wordt gezocht naar de weg en de bedoeling van God in iemands leven; aan de hand van de Bijbel, luisterend naar elkaar en naar wat God zegt; biddend om Zijn Geest, aanwezigheid en wijsheid wordt gezocht naar het juiste zicht op het leven en op de levensweg die iemand heeft te gaan.

Reageren? Of nadere informatie? Bel dan de contactpersoon Willie van de Kleut, telefoon 033 277 40 84; contact per e-mail kan ook: vertrouwenspersonen@hervormdscherpenzeel.nl. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de wijkpredikant of de wijkouderling.


Zie ook: Vertrouwenspersonen

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht