Levensteken

6 december 2007

Zondag 9 december vindt u op de tafels achter in de kerk het informatieblad ‘Levensteken 2007’. Hierin staat een kerstgroet van ds. Ference en Maria Bogya Kis namens de gemeente Satu Mare. Zij groeten de gemeente van Scherpenzeel met de Bijbeltekst uit Jesaja 41: 10:
"Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ontzet, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van Mijn gerechtigheid".

Ds. Arpad Boros uit Borla meldt in dit informatieblad het volgende: Altijd weer rondom Kerstfeest en Nieuwjaar maakt de blijdschap van de herders zo’n diepe indruk op ons, dat ook wij dit geweldige evangelie aan anderen willen doorgeven: "Heden is voor u de Zaligmaker geboren in de stad van David" (Lukas 2, 11).

Ella Király uit Borla geeft de volgende woorden mee: "Het Woord is vlees geworden…" (Joh. 1, 14a). Jezus, Die geboren werd in de stad van David, heeft ons getoond hoe wij moeten leven en hoe wij onze Vader moeten dienen. Laten we door ons aller dienst het licht van de ster van Bethlehem verder verspreiden."

Meer hierover leest u in Levensteken 2007. Evenals vorig jaar staan er adressen in van gemeenteleden die u een kerstgroet kunt sturen.

Het wordt daar erg gewaardeerd, want als wij in Satu Mare komen, worden verschillende kaarten weer tevoorschijn gehaald om deze te laten zien. Het is een teken van verbondenheid.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht