Kerkbalans 2021, anders....

5 februari 2021

Wellicht heeft u het gemist, een praatje met de kerkbalansloper of samen een kopje koffiedrinken. Niets van dat alles, het is anders gegaan, digitaal en per post.

Het totaal van de eerste telling van de toezeggingen 2021 bedraagt (afgerond) € 202.000, = (eerste telling 2020: € 240.000).

Na de Heere zijn wij allen dank verschuldigd die een bijdrage hebben geleverd aan dit mooie bedrag. De namen noemen van de personen die het voorbereidende werk hebben gedaan is niet zonder risico: het is bijna niet mogelijk om compleet te zijn waardoor de kans groot is dat er personen worden vergeten. Allemaal hartelijk dank. Wel is de opbrengst 17 % minder dan vorig jaar, terwijl het aantal bijdragen zelfs 28 % lager is.

Wilt u nog eens kijken waar de mail of enveloppe is gebleven? Het mailadres van de secretaris is agotink@hervormdscherpenzeel.nl en het woonadres van de penningmeester Rembrandtlaan 20, 3925 VD Scherpenzeel.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht