Actie Kerkbalans

8 januari 2022

Hoe gaan we het organiseren?

Het jaar 2021 ligt achter ons. Het tweede jaar waarin corona veel invloed heeft gehad op ons dagelijks leven. Kerkbezoek was beperkt mogelijk, dankzij de uitzendingen van Kerkplein191 en later de KerkApp waren we toch met elkaar verbonden. Plannen maken is vooruitdenken, best wel een uitdaging in deze onzekere tijd.

We willen op deze plaats de voorgenomen organisatie van de Actie Kerkbalans 2022 met jullie delen.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' en zal worden gehouden van 15 t/m 29 januari 2022.

Het uitgangspunt is om de 'contactmomenten' tot een minimum te beperken. Vorig jaar is gebleken dat helemaal geen contact niet goed is. Aan beide aspecten willen we tegemoetkomen,

  1. Elk adres ontvangt in de week van 17 januari de flyer kerkbalans 2022 in de brievenbus. Deze flyer wordt niet overhandigd.
  2. De jaargids 2022 volgt in september.
  3. Indien wij toestemming hebben om uw/jouw e-mailadres te gebruiken dan zal verdere informatie over de toezegging 'kerkelijke bijdrage 2022' via de e-mail worden gedeeld. Ons verzoek is om de aanwijzingen in de desbetreffende e-mail op te volgen.
  4. Indien wij geen e-mailadres van u/jou hebben of niet mogen gebruiken voor dit doel, dan wordt een enveloppe aan u/jou overhandigd met de benodigde informatie om de toezegging 'kerkelijke bijdrage 2022' te regelen. Het 'toezeggingsformulier 'wordt niet bij u opgehaald. Wij verzoeken u dit formulier in de ingesloten geadresseerde en gefrankeerde enveloppe te retourneren. Mocht u de enveloppe niet meer kunnen vinden, het retouradres is: Penningmeester CvK, G. van de Geer, Rembrandtlaan 20, 3925 VD Scherpenzeel.

De mogelijkheden van de KerkApp zullen eveneens worden benut.

Het was gebruikelijk om de begroting op de laatste bladzijde van de jaargids te vermelden. Aangezien deze gids nu in september wordt uitgegeven, is de begroting 2022 in de flyer kerkbalans 2022 opgenomen. Deze begroting, zoals u/jij zult zien, geeft een 'verrassend' beeld.

Actie Kerkbalans 2022: het zal anders gaan. Als wij terugkijken op het afgelopen jaar, en dan denken wij in dit verband aan de Actie Kerkbalans 2021 en de collectes, dan hebben wij het volste vertrouwen in het slagen van de Actie Kerkbalans 2022.

Namens u allen, bij voorbaat bedankt!

Vrijwilligers kerkbalans

Zoals vermeld is in onze brief van december 2021 (de meesten hebben deze brief per e-mail gekregen), ontvangen de vrijwilligers kerkbalansmedewerk(st)ers nader bericht. Dit zullen we in de eerste helft van januari 2022 regelen.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht