Kom erbij

11 november 2016

Zoals we eerder schreven, is het thema van het nieuwe diaconale project: “kom erbij!”.

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico's en een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten.

Naast de oorzaken van eenzaamheid die bij de persoon zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends aan te geven die van invloed (kunnen) zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting en cultuur van de samenleving en de manier van denken in de samenleving. 

Door vergrijzing, ontkerkelijking en verdergaande individualisering dreigt het aantal eenzamen nog toe te nemen.

En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Daarom is het belangrijk dat we samen het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar maken. Eenzaamheid vraagt bovenal om aandacht.

Later willen we u verder informeren over het project “Kom erbij!”

Heeft u nu al suggesties of vragen naar aanleiding van het thema? Neem gerust contact op met Dianne Gerritsen, Rembrandtlaan 3, tel: 033 277 48 21, dinekejohanna@hotmail.com

Diaconale werkgroep


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht