Verslag reis Borla

23 november 2007

Bezoekers:
Ds. J. van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en mw. A.G. van Oostende-de Priester

Doel van de reis naar Borla:
voortzetting contact met gemeente in Borla, i.v.m. project evangeliste Ella Király

Borla van 18 – 21 oktober.
In Borla zijn we op donderdag, zaterdag en zondag geweest. We hebben ervoor gekozen ons bivak in Satu Mare te houden. Het gastenverblijf op de 'kerkzolder' geeft toch wel veel gemak. Het rijden (75 km.) was niet zo prettig, vooral niet als we 's avonds in het donker weer terug moesten, maar vooruit...
De besprekingen met de predikant, met Ella, en de beide curators zijn prima verlopen.
's Zondags heb ik in de morgendienst gepreekt over ‘Zout der aarde’ en ‘Licht der wereld’(Matth. 5, 13-16), met een goede vertaling door Ella Király uit het Engels. Het heeft heel veel indruk op ons gemaakt. De reacties erna waren echt hartverwarmend. 's Middags na de kerkdienst heeft mw. Van Oostende een deel van de dia's over Israël getoond. De grote zaal van het kerkelijk centrum zat helemaal vol. Het koor heeft gezongen en de blokfluitgroep speelde mee. Het was echt bijzonder fijn, en we voelden dat het contact wordt opgepakt en sterker wordt.

Het nieuwe kerkelijke centrum naast kerk en pastorie hebben ze geheel met eigen mensen gebouwd, zonder ondersteuning van buitenaf. Vanzelfsprekend is men daar trots op. Het geheel ziet er keurig uit. Het is een gebouw van drie verdiepingen met op de begane grond een dubbele garage voor de predikant, de werkkamer van de predikant, een grote keuken met servies voor 100 personen, een bijkeuken, toiletgroep. Op de eerste verdieping een grote zaal voor vergaderingen en bijeenkomsten. De bovenverdieping met slaapverblijven voor meerdaagse samenkomsten moet nog geheel worden afgewerkt. Ook de verwarming is nog niet aangelegd, omdat het geld op is.
Wij zullen aan de commissie voorleggen om Borla financieel te helpen voor het realiseren van de verwarming. Het was toch wel heel erg koud merkten we tijdens de Bijbellessen, en toen was het nog maar oktober.

De bouw van het kerkelijke centrum heeft veel van de gemeente gevergd, zodat er op dit moment geen mogelijkheden zijn het salaris van Ella op te brengen. Maar het is wel een gemeente met mogelijkheden; een gemeente die eigenlijk ook te groot is voor alleen de predikant.
Zelf omschrijft ze haar taak aldus:
“Vanaf 1 september 2006 werk ik in mijn geboortedorp Borla, als pastoraal medewerker van de predikant. Het is mijn taak Bijbellessen te geven aan de kinderen, en aan de jongeren; om de blokfluitgroep te leiden en hen muziekonderricht te geven, ook het kinderkoor en het jeugdkoor. Pas is daar ook het gemengd koor van onze gemeente bijgekomen, omdat de huidige dirigent door zijn studie in Oradea veel afwezig is. Door dit laatste is er veel werk bijgekomen omdat we vaak in de kerk zingen, en ook bij begrafenissen.
Naast al dit werk is het ook mijn taak om zieke mensen thuis te bezoeken, de vakantie-Bijbelclub­weken te organiseren, de jeugdkampen en zo meer.
Ik mag met blijdschap zeggen dat er veel vraag is naar al dit werk. De mensen, jong en oud, zijn met vreugde aanwezig bij de verschillende samenkomsten”.

Omdat onze Cie. heeft uitgesproken in principe positief te denken over voortzetting van de ondersteuning, is daarover gesproken met de predikant van Borla en de beide Kurators, om de nieuwe voorwaarden vast te stellen. Een nieuw contract moet dan met terugwerkende kracht ingaan op 01-09-2007. Dit betekent dat wij dan het contract van Goes overnemen.

Aan de hand van de afbouwregeling voor het warmemaaltijdproject in Satu Mare heb ik duidelijk gemaakt dat we dit ook met Borla willen afspreken. In een goed overleg hebben ze dit op zich genomen. In het contract staat dat we jaarlijks het afbouwpercentage vastleggen.
Voor het jaar 2007/2008 vragen ze om 100 % ondersteuning. Ook voor het jaar 2008/2009 verzoeken ze dit, om de vele uitgaven die ze nog tegemoet zien voor de afbouw van het kerkelijk centrum. Daarna willen ze graag met de afbouwregeling beginnen.

Terugblik en afsluiting
We hebben een geweldig bezoek achter de rug. We zijn door heel veel ontmoetingen, besprekingen diep geraakt. We hebben een levende God Die zorgt. Het heeft ons zeer bemoedigd dat er toch beweging komt in de gemeenten voor het gaan dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Laten we hopen en bidden dat God al datgene zegent waarmee we samen met onze broeders en zusters in Satu Mare en Borla begonnen zijn.
We hebben weer mogen ervaren hoe de Heilige Geest dit alles leidt, en we mogen daarin met elkaar de gemeenschap des geloofs beoefenen in onze Heere Jezus Christus.

Scherpenzeel, 23 november 2007 ds. Jaap van Oostende


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht