Handen en voeten

6 maart 2015

‘En nu moeten we aan het werk’, hoorde ik iemand zeggen na afloop van de dienst zondagmorgen. Inderdaad, nu moeten we in de benen komen en de handen uit de mouwen steken. Jakobus zegt het wel heel krachtig: U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof (Jak. 2:24). De werkgroep diaconaat heeft geweldig veel werk verzet waardoor het thema Handen en Voeten op allerlei wijze onder de aandacht is gebracht. Mede naar aanleiding van onze contacten met Marja en Margreet in Egypte. Een project dat al weer tien jaar duurt en inmiddels de nodig vrucht heeft opgeleverd. We zijn God er dankbaar voor.

En nu moeten we aan het werk. Zeker.

Maar let wel op de boa constrictor onder het gras. Mensen zouden zomaar kunnen gaan denken aan nog een werkgroep die dan de ideeŽn nader moet inventariseren en uitwerken. Om vervolgens een notitie te maken met een plan voor de komende jaren. Uiteraard met bijbehorende beleidsdoelen en speerpunten voor beleid. Een andere commissie zou dan deze beleidspunten kunnen omzetten in concrete handelingen. Het moet allemaal zorgvuldig uitgerold en nader geÔmplementeerd worden in het gemeenteleven. Een derde commissie zal dan de vinger aan de pols moeten houden en door regelmatige enquÍtes en evaluatie-momenten ervoor moeten waken dat de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dit wordt dan weer vastgelegd in een gemeentelid-volgplan. Waarbij nauwkeurig gemonitord zal worden in hoeverre u als gemeentelid erin betrokken bent. Tegelijk zal er een strategisch adviseur zorgen voor de juiste communicatie. Kunt u het nog volgen?

Zo moet het dus niet.

Ons handelen begint altijd met het handelen van God. Daarom zullen we eerst onze werkzaamheden moeten hebben op onze knieŽn. En dan leven we in een mooie tijd. Deze tijd van verstilling is een uitgelezen mogelijkheid om stil te worden voor God. Om zo in de eerste plaats ogen te ontvangen om te zien. Werkelijk te zien, zoals Christus de mens zag en innerlijk met ontferming bewogen was over hen. En vanuit deze ontferming kunnen we overgaan tot handelen. En dan zullen we onze handen de komende jaren vol genoeg hebben. Doe wat je hand vindt om te doen. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor dat wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was (Fil. 2:4 en 5).

Ds. G.C. Bergshoeff


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht