Reis

12 oktober 2007

Dinsdag 9 oktober zijn ds. en mevr. Van Oostende afgereisd naar Hongarije om daar van donderdag 11 oktober tot en met zondag 14 oktober in de plaats Berekfürdö aan de kerkenraad van Satu Mare een cursus te geven over het ouderlingschap in de gemeente. Een twintigtal kerkenraadsleden zullen deze cursus bijwonen. Ds. en mw. Bogya zullen ook aanwezig zijn.

Samen hopen zij vier dagen met elkaar de bijbelse lijnen te ontdekken wat in deze tijd de goede weg is om de gemeente te bouwen en te versterken. Daarnaast zal aan de hand van een diaserie over Idelette de Bure, de vrouw van Johannes Calvijn, het ontstaan van de Reformatie worden belicht. Ook het Bijbels landschap vroeger en nu komt aan de hand van een recente diaserie van een Israëlreis aan de orde.

Na deze vier dagen zullen ds. en mw. Van Oostende met de kerkenraad naar Satu Mare reizen om ook nog de lopende zaken door te spreken. Het warmemaaltijdproject, waaraan we allen hebben bijgedragen door de potgrondactie in het voorjaar, zal worden geëvalueerd. Van daaruit zullen we pogen gezamenlijk zicht te krijgen over het hoe en wat voor de komende winter, zodat de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa straks tot besluitvorming kan komen. Verheugend is dat de gemeente in Satu Mare deze zomer zelf voor het eerst voor dit project een collecte heeft gehouden. Vanzelfsprekend is de opbrengst niet te vergelijken met onze bijdrage. Maar het feit dat voor het eerst een diaconale collecte werd gehouden is een grote stap voorwaarts.

Collecte
Op zondag 21 oktober wordt ons als gemeente gevraagd onze bijdrage te geven voor de voortgang van het werk. Langzamerhand verandert het karakter van onze ondersteuning. Tot voor kort lag de nadruk op de infrastructuur (de gebouwen die nodig zijn om een nieuwe stadsgemeente van de grond te krijgen). De diaconale ondersteuning en de kerkenraadscursussen geven aan dat nu meer en meer de inhoudelijke kant van het gemeente- zijn aan de orde komt. En laten we dan niet vergeten dat de armoede in een stadsgemeente nog ontstellend groot is in een land als Roemenië.

Borla
Op zondag 21 oktober zal ds. Van Oostende voorgaan in Borla, de gemeente waar Ella Király als evangeliste werkzaam is onder de jongeren van 12 tot 18 jaar. Ella wordt door onze gemeente financieel ondersteund. De plaatselijke predikant van de Reformatus Kirche, ds. Arpad Boros, en de kerkenraad zijn enorm blij dat wij in Scherpenzeel de ondersteuning van deze evangeliste hebben overgenomen van de Hervormde Gemeente te Goes.

Borla is een plattelandsgemeente onder de rook van Zalau, zo’n 70 km verwijderd van Satu Mare. Zij hebben geen band met een andere gemeente in het rijke westen. Als gemeente hebben ze zonder enige steun een nieuw kerkelijk centrum gerealiseerd. In hun groeiende gemeente kan de predikant het werk niet meer alleen af. Vandaar dat vorig jaar Ella Kiraly als assistent voor catechese en jeugdwerk is benoemd, met hulp van de gemeente Goes. De gemeente zelf kon het benodigde salaris niet opbrengen. Ook voor Goes bleek de last te zwaar. Na de kennismaking in maart j.l. heeft onze Commissie besloten de ondersteuning voor een bepaalde tijd over te nemen. De contacten met Borla ontwikkelen zich goed, zoals we ook al hebben gemeld in maart j.l.

Zowel de gemeente in Satu Mare als die in Borla hebben uw gebed en steun voortdurend nodig. Daarbij denken we aan het Bijbelwoord: “Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend” (Openb. 3:8). De Commissie hoopt van harte dat uw meeleven via de collecte op 21 okt. de voortzetting van al dit werk mogelijk zal maken.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht