Zondag

Om over na te denken

2 juli 2007

Ik dank U Heer, dat ik vandaag,
weer in Uw huis mag zijn,
Uw Woord mag horen en Uw wet,
leer lopen in Uw tred.

Ik dank U Heer, voor heel de week,
die achter mij nu ligt,
waarin Gij gaf, gezondheid, kracht,
‘k mocht werken, door Uw macht.

En uit “genade” vraag ‘k U nu,
een toegenegen hart,
een hart en oor wat open staat,
“slechts U”, daar binnen laat.

Want Heer, ik ben soms afgeleid,
dan dwalen mijn gedachten,
ver weg, o Heer Uw Godshuis uit,
ben ik des duivels buit.

Maar keer ik in het heden weer,
vermaan ik streng mezelf,
wéér was ik in de duivels ban,
dat was niet volgens plan.

Dan roep ‘k in stilte satan toe,
“ga weg, ga achter mij,
want ik ben Christus eigendom,
“HIJ” streed de strijd voor mij”.

Ja, Judas Leeuw, die streed voor mij,
sloeg duivel in ’t gericht,
liet dood en hel, daar achter zich,
ik heb nu “eeuwig Licht”.

“HIJ” overwon, mijn sterke Held,
mijn hart, behoort Hem toe,
HIJ zorgt voor mij, ook deze dag,
opdat ik luisteren mag.

Weer mag ik horen in Zijn Woord,
dat HIJ veel van mij houdt,
in Hem mag ik gebórgen zijn,
HIJ maakt mijn hart weer rein.

Deuteronomium 6
Jeremia 17 :19 t/m 27
Mattheus 4 : 1 t/m 11

E. Mens van Wijk


Zie ook