‘k Zal mijn Jezus nooit vergeten!

Om over na te denken

3 mei 2007

‘k Zal mijn Jezus nooit vergeten!
Hij, Wiens dood mijn leven is,
doet mij naad’ren, nemen, eten,
drinken aan Zijn liefdedis;
sterkt van boven
het geloven,
dat mijn schuld vergeven is.

Zie, de Heer heeft tot een spijze
Zelf Zijn lichaam ons gedeeld,
wonderbaar, op klare wijze
’t geen Hij zijn wil, uitgebeeld;
heeft genadig
en weldadig
onze zonde en smart geheeld.

Hij geeft Zich in deze stonde,
deelt Zich mee in brood en wijn;
breekt in ons de macht der zonde,
wil ons tot een Heiland zijn.
Hij wil geven
ons het leven;
zegt tot zondaars: gij zijt Mijn!

Amen, amen! Ik gelove!
Jezus, geef, dat schuld noch strijd
Immer mij die troost ontrove!
Blijft het hier beproevingstijd,
Uw genade
slaat mij gade:
‘k weet, dat Gij mijn Heiland zijt.

Blijf in mij de hoop versterken!
Gij, o Heer, die eeuwig leeft,
wil door Uwe Geest bewerken,
dat de troost, die Gij mij geeft,
op mijn wandel,
op mijn handel
heiligende invloed heeft!

Abraham Rutgers


Zie ook