Zo groot is UW liefde!

Om over na te denken

16 maart 2007

Naar Joh. 19: 17-37

Jezus Christus Zoon der mensen,
Jezus Christus Vaders Zoon,
Voor mij hebt U zo zwaar geleden,
Hoe kan ik naderen voor Uw troon?
 
Jezus Christus, Zoon der smarten,
In gedachte zie 'k U gaan,
Uw processie, zwaar beladen,
Hoe kan ik bij Uw Kruis gaan staan?
 
En toch, ja toch zie ik U hangen,
Uw lijden Heer, "U" hing aan 't Kruis,
Voor mij, door mij niet te bevatten,
Maar ook voor al dit aards gespuis!
 
Door Uw lijden, door Uw offer,
Waste U volledig schoon,
Onmenselijk offer voor ons zondaars,
Opdat wij ontvangen, "Hemels kroon".
 
Ja, U brak de toegang open,
Tot de Vader, in 't Hemelhuis,
Eeuwig welzijn staat te wachten,
't Is verkregen door UW Kruis.

E. Mens-van Wijk


Zie ook