De liefde wordt vergeleken met

Om over na te denken

25 december 2020

een wandel
En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.  Ef 5:2

een band
En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.  Kol 3:14

samenvoeging
opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde.  Kol 2:2

de stuwkracht
In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.  Gal 5:22

de bodem
opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.  Ef 3:17

de vrucht van de Geest
De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  Gal 5:22

een bewijs van het kindschap van God
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.  1Jh 4:8

Gijsbert van Sijpveld


Zie ook