God is

Om over na te denken

4 november 2020

eeuwig en de enig ware God (Js 45:5)
Ik ben de Heere, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.

liefde (1Jh 4:16)
God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

wijs (Job 9:4)
Hij is wijs van hart en sterk van kracht.

goed (Ps 25:8)
Goed en waarachtig is de Heere.

heilig en volmaakt (Js 6:2)
Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten.

heeft geduld met ons (Ps 86:15)
Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig god, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

genadig (Jh 1:16)
En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.

almachtig (Kol 1:16)
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Gijsbert van Sijpveld


Zie ook