Amen

Om over na te denken

14 januari 2020

 • op de lofprijzing van de Heere
  Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En heel het volk zei: Amen! En het prees de Heere.
  1 Kron. 16:36
 • op de eed van de Heere
  Opdat Ik de eed gestand doe die Ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dage is. Toen antwoordde ik en zei: Amen, Heere. Jer. 11:5
 • van Gods belofte
  Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en amen, tot verheerlijking van God door ons.
  2 Kor 1:20
 • van Jezus Christus
  En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van God schepping.
  Openb. 3:14
 • na de hemelvaart
  En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.
  Luk. 24: 53
 • over Gods oordelen
  En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
  Openb. 19:3-4
 • als laatste boodschap
  Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
  Openb. 22:21

Gijsbert van Sijpveld


Zie ook