Kerkenwerk

Om over na te denken

6 maart 2015

Ja Heer, U roept ons telkens weer
Om voor Uw kerk te werken.
Maar, ijverig zijn wij meestal niet;
Dat zult U ook wel merken.
Wij hebben ’t druk; de tijd is schaars;
Er zijn zoveel problemen….
’t Is eigenlijk niet zo’n goed idee
Om ons in dienst te nemen.

U hebt het ook aan mij gevraagd
(dat was wel even schrikken);
Omdat ik, denk ik, in dat werk
Al spoedig zal verstikken…
Want, Heere, wŕt presteer ik nu?
‘k Ben niet zo goed in ‘t praten,
en al mijn stuntelig gedoe
zou immers niemand baten?!

Uw antwoord is: Kom op mijn kind!
Ik zoek geen krachtfiguren,
Maar mensen met eenvoudig hart
Die Ik op pad wil sturen.
‘k Vraag geen diploma’s, geen brevet;
Die zijn echt overbodig.
Wees in het kleine maar getrouw!
Want, dŕt heb Ik hard nodig!


Zie ook