Schepping der wereld

Om over na te denken

15 juni 2014

God schiep de hemel, zee en aard,
HIJ heeft toen alles voor ons vergaard,
De vogels vissen en het landdier,
God schiep de mens met opdracht hier.

De boom, de plant, en ook het zaad,
Opdat de mens het ontwikkelen gaat,
Wij poten, zaaien en mogen oogsten,
Tot voedsel, maar ook ‘n glaasje toasten.

De luiaard, maar ook de ijverige mier,
God schiep voor ons zo menig dier,
De slang, de steenbok en kameel,
O, God wat een soorten, zo prachtig, zo veel.

De zon, de maan het sterrental,
Opdat zij de mensen verlichten zal,
De zee vol dieren groot en klein,
Zodat zij ons en elkaar tot voedsel zijn.

De vogels, met hun kleurenpracht,
Ja, al die soorten, heeft Hij bedacht,
Laat ons Zijn almacht, grootheid eren,
Tot eeuwige lof, voor onze Heere.

E. Mens van Wijk.


Zie ook