Adventsverwachting

Om over na te denken

16 december 2011

Advent is verwachten,
advent dat geeft hoop,
o Heer mijn gedachten,
Die nemen de loop.

Advent er is redding,
advent Jezus komt,
de „Redder der wereld“,
toen en terstond,
Jezus mijn Redder,
mijn Levend advent,
komt terug hier op aarde,
Als “Vader Hem zendt”.

Johannes 14 : 15 t/m 31

E.Mens van Wijk.


Zie ook