U, bent mijn Koning

Om over na te denken

12 december 2011

(Melodie, Volle verzekering 137)

U bent mijn Koning, U bent mijn God,
U bent mijn redding, “Jezus is God”,
U Heer verdiende, mijn eeuwigheids lot,
U bent mijn Heerser, mijn Redder en God.

Jezus mijn Heiland, U gaf Uw bloed,
Mijn Jezus Christus, met eeuwigheidsgloed,
U, bent mijn redder, want U gaf Uw jeugd,
Schonk heel de wereld, die eeuwige vreugd.

Vader der Vaders, U heeft mij lief,
Al ben ik slecht, zonder enig gerief,
Toch houdt U mijn ziel, beschut en bestand,
Mij de grote zondaar, geklemd in Uw hand.

Veilig mag ‘k wezen, voor nu en altijd,
Veilig mij voelen, door U toebereid,
Veilig door Jezus, “Uw eigen Zoon”,
Veilig me weten, straks bij Uw Troon.

E. Mens van Wijk.


Zie ook