Uw oog is op mij

Om over na te denken

27 oktober 2006

Dat U mij zo gekend hebt, Heer,
nog voor ik was geboren,
dat U het wist, dat ik eenmaal
tot Uw kudde zou behoren;

toen ik in mijn moeders schoot nog was
een wezenloos klein wezen,
hebben Uw Goddelijke ogen reeds
mijn levensboek gelezen.

En voordat door mijn kindermond
één woord nog was gesproken,
had Gij in Christus, Uw Zoon,
Uw hand mij toegestoken.

Als ik in jeugdige overmoed
U trachtte te ontkomen,
hebt U in teedre liefde en trouw
mijn gangen waargenomen.

Noch duisternis, noch dag, noch nacht
kon m’ aan Uw oog onttrekken,
voor al wat mij bedreigde bleef
Uw hand mij altijd dekken.

Doorgrond mij, Heer, en ken mijn hart
en wil mij steeds beproeven
en laat geen zonde of zwakheid meer
Uw heilig hart bedroeven.


Zie ook