Niet de alléén de wet, maar ook de liefde

Om over na te denken

29 mei 2011

“Zachte heelmeesters, stinkende wonden,”
Ik zeg het u, maar onomwonden,
Wie niet het hart aan Jezus geeft,
Is gestorven, terwijl hij leeft.

Leef niet wettisch, alléén maar de wet,
Maar zoek “Zijn liefde en Genade”,
Ondanks de wetten die wij traden,
Oefen u, met lering en gebed.

HIJ heeft het ons, zo vaak gezegd,
De “liefde” is het grootste gebod,
“Hebt elkander van harte lief”,
Vermijd, haat en ruzie, ongerief.

Ja door Zijn, volbrachte offer,
Door Zijn lijden, aan het kruis,
Door Zijn liefde, voor ons zondaars,
Komen wij, bij Vader Thuis.

Gij, hebt onze schuld gedragen,
U wilt ons voeden door Uw Geest,
Ja ons trekken met Uw liefde,
Naar Uw grote bruiloft feest.

1 Corinthe 13
1 Johannes 3: 16 -21

E.M. v W.


Zie ook