Gebed

Om over na te denken

1 juli 2010

Heer schenk ons oog een heldere blik,
schenk ons een heldere geest.
Waar 't hart als een kompas op vaart
en ons de juiste koers verklaart.
Dat voor geen wind en stormen vreest,
Schenk aan ons Heer zo'n geest, zo'n blik.
 
Heer schenk aan ons een open oor,
voor alles wat U zegt.
Leer ons Uw woorden te verstaan,
wijs ons de juiste wegen aan.
Leer ons te luisteren met ons hart,
schenk ons voor U een open oor.
 
Heer schenk aan ons een milde hand,
schenk ons een vaste voet.
Laat deze twee tot Uw verdienst,
gesteld zijn tot Uw heilige dienst.
Wanneer wij gaan van stad tot stad
schenk vaste voet en milde hand.
 
Heer schenk aan ons een liefdevol hart,
een mond die daaruit spreekt.
Een tong die enkel sprekend goed,
niet scherp is wie hij ook ontmoet.
Maar laat de liefde steeds drijfveer zijn,
schenk Heer aan ons een liefdevol hart.
Door Justus van Tricht.


Zie ook