Over het Onze Vader

Om over na te denken

16 april 2006

Zeg niet: “Vader”,
als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet: “onze”,
als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet: “hemelen”,
als je slechts aardse zaken verlangt.

Zeg niet: “Uw naam worde geheiligd”,
als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet: “Uw rijk kome”,
als je hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet: “Uw wil geschiede”,
als je geen tegenslag kunt dragen.

Bid niet voor het brood van vandaag,
als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden,
als je in wrok leeft met familie of buren.

Bid niet voor een leven zonder bekoringen,
als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet voor een leven zonder kwaad,
als je niet op zoek bent naar het goede.

Zeg niet “amen en zo zij het”,
als je dit gebed niet ter harte neemt.

Bron: “Baraka”, driemaandelijks tijdschrift van en voor pastors in Tsjaad.
Aangereikt door Anneke Methorst


Zie ook