Gods offer - Zijn Zoon

Om over na te denken

31 maart 2009

God stuurde Zijn Zoon toen naar de aarde,
en lang voordat Maria baarde,
wist God, wat Hem te wachten stond.
Hij zou worden gehaat en zeer verwond
ja, zelfs gehangen aan het kruis,
door slecht en nederig gespuis.
Voor álle zonden op de aard’,
vond God dit Christus offer waard.

Wat moest Hij lijden, 's Mensen Zoon,
bespot en geslagen, ’n doornenkroon
en toen Hij riep ‘Het is Volbracht’
viel van ons af de zondevracht.
Betaald was er voor onze schuld,
in duisternis werd d’ aard gehuld.

Het voorhangsel in de tempel scheurde,
toen God de Vader om Hem treurde.
Zoveel houdt God van zondige mensen,
wat zouden wij dan liever wensen,
te liggen bij Zijn kruishout neer,
door Christus één, met God de Heer.

Halleluja, halleluja,
God de Vader alle eer,
na die zware ‘Goede Vrijdag’,
gaf Hij Hem met Pasen weer!

n.a.v. Jesaja 53 en Markus 15 en 16

E. Mens - van Wijk


Zie ook