Zoals ik ben

Om over na te denken

5 februari 2009

Zo als ik ben, in zonde dood,
kom ik tot Uwe liefde groot,
waarin Gij zondaars tot U noodt:
zo kom ik, Lam van God.

Zo als ik ben, àl wankelheid,
vol twijfel – niets dat voor mij pleit –
van binnen en van buiten strijd:
zo kom ik, Lam van God.

Zo als ik ben, arm, naakt en blind,
kom ik tot U – 'k ben tòch Gods kind,
dat al zijn schatten in U vindt –
zo kom ik, Lam van God.

Zo als ik ben, neemt Gij mij aan.
Wil mij van zonde en schuld ontslaan!
Ik kan op Uw Woord veilig gaan:
zo kom ik, Lam van God.

Zo als ik ben – Uw liefde, Heer,
werpt machtig elke scheidsmuur neer –
Uw eigendom voor immermeer:
zo kom ik, Lam van God.

Zo als ik ben, neemt Gij mij aan.
'k Zie 't huis des Vaders openstaan.
Gij zult mij daar doen binnengaan.
o Lam van God, ik kom.

Charlotte Elliott


Zie ook