Bidden

Om over na te denken

1 december 2008

Bidden
Door het gebed
          kunt u bevrijding ontvangen
          van angst en vrees.
Door het gebed
          kunt u omgang met God krijgen
          en een zalige vrede genieten.

Maar soms
          kunt u te ziek zijn om te bidden,
          of te moe.
Of het schijnt
          dat God niet hoort.
Of u weet nauwelijks
          waarvoor te bidden.
Wat dan?

Dan is het goed te weten
          dat vele anderen
          voor u bidden.
Geliefden, familie, vrienden
          dragen u in hun gebeden
          op aan God.

En Jezus Zelf
          bidt voortdurend voor u
          in de hemel.
En ook de Heilige Geest,
          Die al uw noden kent,
          brengt ze bij uw Vader
          Die in de hemel woont.

Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4: 16)


Zie ook