God is getrouw

Om over na te denken

20 oktober 2008

Er is geen nacht zo zwart, er is geen leed zo zwaar
of God wil die verlichten en verzachten.
Hij heelt de wonden, geeft vermoeiden krachten.
Hij is getrouw, Hij maakt Zijn woorden waar.

Er is geen angst zo diep, er is geen smart zo groot
of Jezus wil ze troostend mee beleven.
Er is geen schuld zo groot, of God wil die vergeven.
Hij leidt ons en Hij draagt ons door de dood.

Er is geen mens zo ziek of Christus kent zijn pijn,
er is geen stem zo zwak of Christus zal hem horen.
Er is geen vraag zo zacht – God weet die reeds te voren.
Geen mens die naar Hem vraagt zal ooit nog eenzaam zijn.


Zie ook