Belijdenis

Om over na te denken

1 april 2008

Nu heb je 'ja' gezegd en je geloof beleden,
En schuchter leg je nu je hand in Jezus' hand.
Hij houdt je vast, Hij heeft voor je gebeden;
Alleen door Zijn gebed houdt jouw belijden stand.
Je zult je vele malen om je zonden schamen
En vele malen denken: God is er niet meer. -
Maar Jezus waakt. - Hij brengt Zijn schapen samen
En roept ze bij hun namen, telkens weer.
Want Hij is in Zijn lijden zelfs door God verlaten
opdat wij nimmermeer verlaten zouden zijn.
Hij werd gesmaad door mensen die Hem bitter haatten
opdat Hij ons genezen zou van onze pijn.
Het handschrift onzer zonden is aan 't kruis geslagen
waaraan de Heiland ook voor jou Zijn leven gaf.
Nu wordt je vrijgesproken in die dag der dagen,
Want Jezus lééft. - Hij is verrezen uit Zijn graf!
Geen macht ter wereld kan ons van Zijn liefde scheiden:
Geen honger of verdrukking, geen gevaar of pijn;
Hij ging ons in Zijns Vaders huis een plaats bereiden:
Want waar de Meester is, zal ook de dienaar zijn!

Nel Benschop


Zie ook