Marja & Margreet in Egypte

Om onze betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het wereldwijde missionaire werk concreet in te vullen is onze gemeente als zendende gemeente verbonden aan de uitzending van Marja Top en Margreet Oskam. Zij zijn actief in een project van Dorcas in Egypte waarin mensen met een verstandelijke beperking dagopvang krijgen en op hun eigen niveau een vak leren.

Ouderling zending en evangelisatie is Jan van de Weerd, 033-2773167 weerdj@ziggo.nl

Adres Marja en Margreet: p/a secr. Glashorst 69a, 3925 BP Scherpenzeel.

Laatste nieuws
Het laatste nieuws over Marja en Margreet en hun werk in Egypte wordt gepubliceerd op de pagina van de ZEC.